Country

Vår syn på socialt ansvarstagande

Vi har störst socialt genomslag i vår närmiljö, med det ansvar som följer som arbetsgivare. Utöver det lokala arbetsgivaransvaret samarbetar vi även med olika intressegrupper. Medarbetarrätten är självskriven i såväl vår egen produktion som i samband med inköp av material, komponenter och produkter.

Eftersom vår inköpskedja sträcker sig utanför Europa, försäkrar vi oss också om att arbetsvillkoren på dessa platser uppfyller internationella krav.

Vi ser vårt genomslag i kontorsinredning och användning av kontoret som en del av vårt sociala ansvarstagande. Genom att hjälpa våra kunder att skapa mer inspirerande arbetsvillkor kan vi också bidra till bättre arbetshälsa i ett vidare perspektiv.

Lokal sysselsättning

En stor del av Martelas framgångar bygger på att vi tillämpar våra finska värderingar. Ända sedan 1945 har vi använt dem som utgångspunkt när vi har introducerat nya sätt att tänka arbete och inredning.

Martela Group har sitt huvudkontor i Helsingfors. Våra produktionsenheter finns i finska Nummela och Kitee och i polska Warszawa.

 

Finansiellt stöd
Vi stöttar vetenskaplig forskning med anknytning till vårt verksamhetsområde. Vi har bland annat varit representerade i styrelsen för VTTs DemaNET-projekt som drivs av Lappeenranta University of Technology och University of Jyväskylä. Målet med projektet var att förse den finska industrin med kunskap och framtida beredskap i form av affärsidéer och nätverksmodeller för utveckling av dematerialisering. Vi har även stöttat avhandlingar vid Aalto University och Jyväskylä University of Applied Sciences (JAMK). Vi stöder också Baltic Sea Action Group, bland annat genom att inreda organisationens kontor i Helsingfors (www.bsag.fi).
Företagsby för skolbarn

Företagsbyn är en finländsk utbildningsinnovation; en lärandemiljö för sjätteklassare som drivs med utgångspunkt socialt-, arbets- och entreprenörsinriktat lärande. Mer än 15 olika företag och offentliga servicekontor finns representerade i byn och Martela är ett av de engagerade företagen. Eleverna praktiserar, mot lön, hos något av företagen samtidigt som de tar aktiv del i samhällslivet. Läs mer på hemsidan Yrityskylä (Företagsbyn).

Utbildningsamarbeten

I Finland har vi ett brett samarbete med många olika utbildningar och lärosäten. Vi hjälper till att förverkliga projekt vid designskolor med ambitionen att ge studenterna insikt i företagsverksamhet. På detta sätt vill vi bidra till att bredda utbildningarna med praktiska erfarenheter från designindustrin. Vi erbjuder också skolbarn möjligheten att upptäcka arbetsvärlden genom prao-träning t.ex. genom samarbete med Youth Academy. 

 

Kundpåverkan

“The Tree”, designat av Eero Aarnio för Martela har slagit rot i många inredningsmiljöer. Det här trädet har också hjälpt  100 000 riktiga träd att gro – på Andernas sluttningar och från och med 2015 kommer det även att förbättra arbetet med att reparera skogsmarkerna i Mogotio och Ng´oswet i västra Kenya. För varje ”The Tree” som vi säljer, skänker vi pengar för att förbättra livet för kvinnor och barn.  Projektet drivs av World Vision Finland.

Metsäteollisuus ry´s film om ansvarstagande
Industriella samarbeten

Martela Oyj är medlem i Carpentry Association som är medlem i Finnish Forest Industries Association i Finland. I Sverige är Martela AB medlem i TMF (Trä- och Möbelföretagen). Vi är aktiva i uppdatering av möbelstandarden, genom det påverkar och förbättrar vi säkerhets- och miljökraven för produkter vårt område. Martelas representant är också vald som ordförande för The National Committee for Standardisation of furniture (Kemesta 02) 2014-2016.

Möbler för dem i nöd

Vi erbjuder återvinning av använda möbler som en tjänst för våra kunder. Vissa av dessa möbler kommer att hitta en ny användare genom Martela Outlet, men en del av möblerna kommer att skänkas till människor i nöd. Till exempel har möbler från vår kund DB Schenker lösgjorts genom en arbetsplatsförändring där de möbler som passade att doneras gavs till SOma Sopp. SOma Sopp är ett nytt ställe för aktiviter i Rastila i ett arbetsprojekt vid namn Debora för unga flickor, vilket också är en del av Womens Christian Association. Målgruppen är flickor i åldern 7 till 18 år i området Vuosaari.

Share this page