Country

Vår syn på återvinning

REDUCERAT AVFALL

Varje år lämnas uppskattningsvis 100 000 ton möbler till deponi – bara i Finland. Men studier visar att 70-80 procent av dessa faktiskt skulle kunna återvinnas på något sätt.

Under 2018 tog vi omhand över 2 700 ton använda möbler. Cirka 20 000 möbler rengjordes och kläddes om och kunde sedan hitta nya ägare. Resterande material återvanns enligt konstens alla regler.

 

ÅTERVINNING HOS MARTELA

Vår reparations- och underhållsservice omfattar möbelns hela livscykel och minskar miljöbelastningen från nytillverkning. När den första användaren inte längre behöver en stol eller ett bord, så kan möbeln rengöras, kläs om eller byggas om och få ett nytt, snyggt och långt liv.

I Finland säljer vi också begagnade och renoverade möbler i våra Martela Outlet Stores och i Sverige via lokala partners. Vår återvinningsverksamhet är unik i Europa och stöttar våra kunder i deras eget hållbarhetsarbete.

ÅTERVINNING AV MÖBLER

Vi möjliggör återvinning av möbler på lokal nivå.

  • Möbler i gott skick säljs vidare via vår egen Martela Outlet eller via samarbetspartner med syftet att minska koldioxidavtrycket i samband med transporter.
  • Möbler som behöver repareras tas omhand i vårt logistikcenter där de renoveras och kläs om.
  • Möbler som inte kan renoveras eller repareras demonteras och komponenterna sorteras som trä-, metall- , plast- och elektronikmaterial samt brännbart. Trädelarna används för energiproduktion. Metall och plast som kan återanvändas levereras till råvaruindustrin. Vid förfrågan kan vi också tillhandahålla en återvinningsrapport till de kunder som köper våra återvinningstjänster.

När vi har byggt vårt återvinningssystem har vi tillämpat principerna i ISO 14001. Återvinning är en grundläggande del av vår affärsstrategi. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att minska det koldioxidavtryck som deras arbetsplatser genererar. Läs mer på våra sidor om Ansvar och miljö eller i vår Broschyr om återvinning.

Martela Furniture Recycling customer testimonial
FÖRDELAR MED ÅTERVINNING
  • Mindre ekologiskt avtryck
  • Sparar tid
  • Minskar höga deponikostnader
  • Minskade lagerhållningskostnader för möbler
  • Stärker företagets varumärke
  • Ett hållbart och ansvarsfullt val

 

 

 

 

A SOCIETY IS DEFINED NOT ONLY BY WHAT IT CREATES, BUT BY WHAT IT REFUSES TO DESTROY.

– JOHN SAWHILL

 

 

 

Kontaktinformation
Flytten sker från
Flytten sker till

Share this page