Country

Underhåll av arbetsmiljön

Organisationer och arbetsmetodik förändras oavbrutet. Det lönar sig att regelbundet kontrollera arbetsmiljön för att bibehålla effektiviteten samt se till att den stödjer nuvarande sätt att arbeta. De ändringar i arbetslokalerna som krävs är inte nödvändigtvis stora men kan ha stor betydelse för arbetseffektiviteten och personalens välbefinnande. Målsättningen är att förbättra trivseln för de anställda.

För att arbetsmiljön skall hålla samma höga nivå är det viktigt att man mäter såväl användarupplevelser som användningsgraden. Allt detta för att arbetsmiljön skall ge maximalt med stöd för de som jobbar och att inventarierna används optimalt. En kontinuerlig underhållsplan av inventarierna minskar stora förändringsprojekt och minskar eventuella tillägskostnader som plötsligt kan uppkomma.

Om det sker förändringar ofta kan flexleasing av inventarier vara ett bra alternativ. Om det däremot finns mycket inventarier kan vår förvaltningstjänst vara ett alternativ.

Mätning av användarupplevelse
Utnyttjandegrad - Martela Dynamic Workplace Utilization Services 
Ergonomisk vägledning
Martela Dynamic Asset Management Service
Möbelvård
Möbelåtervinning
Möbelmagasinering
Möbeluthyrning

 

Med Martela Lifecycle kan vi hjälpa er att minska era lokalkostnader, öka trivseln hos medarbetarna och samtidigt höja produktiviteten.

Vänligen beskriv i meddelandefältet vad du önskar veta mera om, så kontaktar vi dig.

Share this page