Country

En användarorienterad arbetsmiljö anpassar sig efter behoven som en kontinuerligt uppdaterad tjänst.

Har ditt företag en bra arbetsmiljö? Motsvarar olika ytor och miljöer användarnas behov, trivs medarbetarna i lokalerna och hur ofta används de? Har du tänkt efter om egna arbetsstationer för varje medarbetare ännu är nödvändiga?

Traditionellt sett utformas kontorslokalerna för att hålla mellan 5–7 år. Med dagens förändringstakt är det omöjligt att veta när och hur situationen i den egna organisationen, antalet medarbetare och arbetssättet förändras.

Med Martelas Workplace as a Service får företaget alltid bästa möjliga arbetsmiljö.

Fem goda skäl att använda Workplace as a Service:
• Välbefinnandet på arbetsplatsen ökar
• Arbets- och ledarskapskulturen förnyas
• Arbetets produktivitet och innovationsförmågan ökar
• De totala kostnaderna sjunker
• Det är också möjligt att köpa möbler som en tjänst