Country

Ett framgångsrikt inredningsprojekt kräver god planering, där man tar hänsyn till lokalernas nuvarande tillstånd, behov och önskemål. Innan projektet inleds beräknas arbetets omfattning, tidsplan och kostnad. Ni besparas onödigt krångel genom att ha en och samma kontaktperson för hela projektet. Våra kund- och serviceansvariga arbetar hårt för att se till att allting går som planerat i enlighet med den överenskomna tidsplanen.

FÖRDELAR:
• Planering, organisering och genomförande, allt från ett och samma ställe
• En kontaktperson handhar hela projektet