Country

Martelas möbeluthyrning hjälper er att påskynda investeringsprocessen och att lansera nödvändiga förnyelser utan dröjsmål. Vi hjälper er att skräddarsy en finansieringslösning som bäst passar er nuvarande situation.

Vi erbjuder uthyrning och leasing av möbler upp till hela möblernas livslängd.

Martelas långtidsuthyrning av möbler, som exempel, kan vara väldigt smidigt, just som detta 36-månaders långa hyresavtal:

UTHYRNING AV KONTORSMÖBLER UNDER KORTARE TID
Det går att dra av hela kostnaden på skatten. Ni betalar endast för den avtalade perioden för rätten att använda möblerna, d.v.s. att det inte finns några krav till ägarskapet.
Uthyrningskostnaden är fullt avdragsgill. Efter uthyrningsperioden har ni möjlighet att köpa loss möblerna till ett, på förhand överenskommet pris.

FÖRDELAR:
• Rätt lösning vid rätt tid
• Bidrar till att påskynda investeringsprocessen
• Gör det enkelt att göra upp en budget
• Pengar avsatta för investering används mer produktivt
• Är inte en börda för företagets likviditet
• Betalning för uthyrningen är enkel att anpassa efter säsongsväxlingarna inom ert företags bransch
• Med detta avtal är det enkelt att förnya möblerna på ert kontor

UTHYRNING AV KONTORSMÖBLER UNDER EN HEL LIVSCYKEL
Uthyrning av kontorsmöbler under längre tid är ett smidigt sätt att hyra möbler på och innefattar Martelas möbler och tjänster, vilket täcker en arbetsmiljös hela livscykel. När hyresperioden har löpt ut hämtar eller återvinner Martela möblerna från kundens lokaler, eller förlänger hyresavtalet.

FÖRDELAR:
• Med hjälp av en förteckning över anläggningstillgångarna har ni koll på möblernas livscykel
• Kostnaden fördelas över hyresperioden och ni slipper kostsamma nyinvesteringar
• En investering och ändamålsenlig användning av pengarna
• Effektivare inventariehantering och kostnadskontroll
• Kostnaderna fördelas utifrån faktiskt användning, och inte som ett kostnadsställe
• Fasta hyresavgifter – enkelt att budgetera
• Ett enkelt och miljövänligt sätt att byta ut möblerna på
• Uthyrningen är enkel - finansieringen är redan klar