Country

Vi förvarar alla era möbler, under obestämd tid, som ni för tillfället inte har behov av. Ni behöver därför inte magasinera möblerna själva. Att tillfälligtvis magasinera överflödiga möbler är ett bra sätt att ta hand om inventarier på. I möbelmagasineringen ingår en beskrivning och förteckning över alla magasinerade möbler, och vid behov även en veckovis inventeringsrapport. Rapporterna håller er ständigt uppdaterade om era inventarier. Om så behövs kan vi snabbt leverera de magasinerade möblerna till er.

FÖRDELAR:
• Rätt lösning vid rätt tidpunkt
• Inga egna förråd eller krånglig magasinering
• Det blir enklare att nyttja möblerna vid ett senare tillfälle