Country

Arbetsmetoder och organisationsstrukturer förändras ständigt. För att ge användarna den bästa upplevelsen och nå en optimal utnyttjandegrad krävs det att man regelbundet studerar hur arbetsplatsen används och vad dess användare är i behov av.

Genom en medarbetarundersökning går det att ta reda på hur arbetsmiljön upplevs. Den första undersökningen bör genomföras 6 till 8 månader efter att arbetsmiljön har omarbetats.

Förnyelseplanering kan även användas för att förbättra kontorsinredningen genom ett användarorienterat perspektiv.