Country

Regelbundet underhåll av era lokaler bidrar till en bekväm och säker arbetsmiljö och hjälper ert företag på bästa möjliga sätt. Men det kan innebära både besvär och variera mycket i pris. Att sköta och förutsäga kostnader är svårt, speciellt om ert företag växer och undergår förändringar. Om ni inte drar fördel av Martelas nya underhållstjänst, förstås. Vi får allt att funka, varje dag!

FÖRDELAR:
• Rätt lösning vid rätt tid
• Lokaler/inventarier i konstant gott skick
• Förlänger möblernas livslängd
• Rätt möbler till varje kontor
• Bidrar till medarbetarnas välbefinnande och effektivitet