Country

En användarcentrerad inlärningsmiljö förnyas efter behov.

Är er nuvarande inlärningsmiljö funktionell? Stöttar de olika lokalerna verksamhetskulturen och användarbehoven? Används lokalerna mycket och är de trivsamma? Främjar er nuvarande inlärningsmiljö kontinuerligt nya undervisnings- och inlärningssätt?

Läroanstalternas verksamhetskultur är i förändring och undervisnings- och inlärningssätten blir allt mångsidigare. Nya rutiner och metoder förutsätter också att inlärningsmiljön förnyas. Det lönar sig att göra detta på ett användarcentrerat och inkluderande sätt.

Skolor och lärosäten har traditionellt sätt planerats att hålla i tiotals år. På grund av förändringstakten idag är det emellertid svårt att förutspå när och hur undervisnings- och inlärningssätten förändras och vad som krävs av undervisningsmiljön.

Martelas nya koncept Learning environment as a Service (LeeaS) är svaret på den utmaningen. Med hjälp av konceptet kan man skapa flexibla, mångsidiga inlärnings- och undervisningslokaler med utgångspunkt i användarnas individuella behov. I tjänsten ingår kontinuerlig optimering av inlärningsmiljön. Martelas Learning environment as a Service garanterar att inlärningsmiljön alltid är på topp.

Fördelar med Learning environment as a Service konceptet:
• Inlärningsmiljön testas, utvärderas och utvecklas ständigt.
• Inlärningsmiljön skapas med utgångspunkt i användardata- och erfarenhet.
• Produktivitet och innovationsförmåga ökar.
• Användarerfarenheten förbättras samtidigt som verksamhets- och inlärningskulturen förnyas.
• Budgetering blir lättare då totalkostnader kan förutspås och hanteras.
• Det är också möjligt att köpa möbler som en tjänst.