Country

Oavsett vilken bransch ert företag är verksamt inom är bra planering och design de viktigaste aspekterna för lyckade projekt.

De layoutritningar och 3D- och produktbilder som skapas av Martelas inredningsarkitekter gör det enklare att planera, fatta beslut och att hitta en gemensam nämnare. Tack vare bilderna är det enkelt att diskutera detaljer kring lokalerna redan på ett tidigt stadium.

FÖRDELAR
• Funktionella och ändamålsenligt möblerade lokaler
• Bättre utnyttjade av utrymme
• Gediget, modernt resultat
• Optimering av inköp av kontorsmöbler
• Kostnadsbesparing genom att undvika onödiga inköp
• Illustrativa och visuella ritningar och designer (2D, 3D) för enkelt beslutsfattande
• Återanvändning av befintliga möbler