Country

Med en inventarieförteckning eller kontorsförteckning blir det enklare och går snabbare att genomföra förändringar, medan man också kan undersöka möjligheten att återanvända de befintliga inventarierna.

En sådan förteckning utgör en viktig del av ett lyckat slutresultat när man planerar inför nya eller renoverade lokaler. En inventarieförteckning innebär att vi kartlägger, identifierar och listar alla befintliga möbler och hittar bästa lösning för hur de ska användas, vilket även kan förlänga möblernas livslängd.

Alternativen består av att återanvända, återvinna, förvara och/eller att transportera dem till en annan företagsplats.