Country

Vår tjänst Inspiring Workshops stöttar användarorienterad planering av nya arbetsmiljöer, kontrollerat genomförande och smidig introduktion. I våra workshops introducerar vi er personal för ett nytt arbetsmiljötänk och ger dem möjlighet att uppleva hur arbete på aktivitetsbaserade kontor ser ut i praktiken. Dessutom tar vi med hjälp av gemensamma gruppuppgifter upp farhågor som kan uppstå i samband med förändringen och engagerar personalen konkret i planeringen av de nya lokalerna.

Workshops kan arrangeras i olika faser av arbetsmiljöförändringen:

DEFINITIONSWORKSHOP
I definitionsfasen av arbetsmiljön gäller det utöver att samla in information även att engagera slutanvändarna i förändringarna och introducera dem för nya sätt att arbeta. Detta är av stor vikt när man vill förbättra arbetseffektiviteten och välbefinnandet på arbetet samt stötta förändringsledningen.

PLANERINGSWORKSHOP
Det är en bra idé att arrangera planeringsworkshops för användarna, där de får vara delaktiga i planeringen genom verbala och visuella gruppuppgifter som stöttar olika utrymmen. Då får de möjlighet att komma på idéer för nya arbetssätt och lösningar baserade på aktivitetsbaserade kontor som kan erbjuda bäst stöd.

GENOMFÖRANDEWORKSHOP
Vi rekommenderar att man i samband med genomförandefasen involverar användargrupperna i att utforma gemensamma regler för de nya lokalerna. Med hjälp av workshopen tar man till sig det nya arbetssättet och förståelsen av gemensamma spelregler som stöttar arbetet.

Vår tjänst Inspiring Workshops innehåller förberedelse och genomförande av workshops samt stödjande material och sammanfattning. Workshops kan arrangeras hos Martela, där deltagarna får möjlighet att bekanta sig med aktivitetsbaserat kontor även i praktiken. Dessutom arrangerar vi efter behov Pop Up-workshops som stöttar förändringen.

FÖRDELAR MED TJÄNSTEN INSPIRING WORKSHOPS BY MARTELA:
• Stöttar ledningen av arbetsmiljöförändring
• Engagerar alla i förändringen och de positiva effekterna
• Involverar och uppmuntrar till gemenskap och samarbete
• Möjliggör förståelsen för nya möjligheter
• Gör det möjligt att ta till sig ett nytt sätt att arbeta
• Ger alla en möjlighet att uttrycka sin åsikt
• Ökar arbetsflödet, trivsel, välbefinnande på arbetet samt inspirerar medarbetarna