Country

Oavsett om ni planerar att flytta till nya lokaler eller att renovera era befintliga kan Martelas inredningsdesign hjälpa er att göra lokalerna inspirerande, bekväma och ändamålsenliga.

Genom att använda sig av professionell inredningsdesign kan nyttjandet av era ytor optimeras och modernisera företaget så att det lever upp till varumärkets namn. Attraktiva kontor är även ett bra sätt att locka till sig nya medarbetare.

Med många års erfarenhet gör vi tillsammans med er upp en inredningsplan - där vi både ser till behoven för en enskild arbetsstation och för kontoret i sin helhet.

Målet med en kontorsmiljö och dess design är bekvämlighet, men framförallt funktionella lokaler som kan representera ert varumärke. Färgerna och materialen ger kontoret ett helt nytt utseende, medan belysning och akustik förbättrar medarbetarnas välbefinnande. Varje möbel utgör en viktig del av helheten.

FÖRDELAR:
• Attraktiva och funktionella kontor
• Förmedlar era värderingar och visioner
• En viktig del av varumärket
• Fungerar som ett lockbete för nya medarbetare
• Återanvändning av befintliga möbler i den nya designen
• Illustrativa och visuella ritningar och designer (2D, 3D)
• Tar hänsyn till hela arbetsmiljöns livslängd
• Passar både mindre och större kontor