Country

Martela erbjuder en tjänst för att hantera anläggningstillgångar som baseras på radiofrekvensidentifiering (RFID), vilket bidrar med en helt ny dimension till vårt tjänsteutbud. Denna unika tjänst har utformats för att bespara er tid och krångel. Den gör det möjligt att kontrollera era anläggningstillgångar genom en databas vad gäller bland annat plats, avdelning, kostnadsställe och inköpsdatum.

MARTELAS HANTERING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR BISTÅR ERA AFFÄRSBEHOV:
• Hantering och rapportering är enklare eftersom alla inventarieuppgifter finns i ett och samma system
• Hanteringskostnaderna minskar eftersom det krävs mindre tid och resurser för att planera och genomföra förändringar
• Mindre antal överflödiga köp och lagringsbehov, samt att överskottsmöbler kan reduceras efter behov
• Systematisk service kan förlänga möblernas livslängd och minska behovet av att köpa nytt
• Budgeteringen blir mer precis när framtida inköp och servicekostnader är enklare att förutsäga