Country

Hantering av anläggningstillgångar är en central del av en ansvarsfull och kostnadseffektiv företagsverksamhet. Dynamic Asset Management-tjänsten stöttar verksamheten genom att förenkla hantering och rapportering av möbler.

Med tjänsten kan du bättre än någonsin tidigare följa livscykeln hos dina anläggningstillgångar från investeringsplanering till återvinning. Tjänsten samlar alla möbelrelaterade uppgifter på en och samma plats och gör dem tillgängliga för de personer som behöver dem. Tjänsten kan användas med vilken webbläsare som helst, inklusive mobilutrustning.

Främsta fördelar med Dynamic Asset Management-tjänsten:
• Gör det lättare att genomföra arbetsplatsförändringar och hantera möbler.
• Hjälper till att ta smartare investeringsbeslut och gör budgeteringen enkel.
• Snabbar på inventeringen betydligt.
• Administrationskostnaderna minskar när det går åt mindre tid och resurser åt informationssökning samt förändringsplanering.
• Påminner om regelbunden service av utrustning och möjliggör felanmälan.
• Stöttar ansvarsfull hantering av tillgångar och cirkulär ekonomi.
• Möjliggör hantering av företagets alla tillgångar, från kontorsmöbler till produktionsutrustning.
• Streckkod-, QR-kod-, RFID och NFC-taggar gör det lättare att identifiera separata möbler.
• Lätt att ta i bruk exempelvis i samband med inventering, möblering eller flytt.

Dynamic Asset Management-tjänsten hjälper till vid arbetsplatsförändringar och med att undvika att förnya dyra investeringar och skapa onödigt avfall. Den förlänger möblernas livslängd och därigenom undviker man också att göra onödiga investeringar. Ditt företags möbler finns alltid där de behövs och inga överflödiga inköp görs längre.

Dynamic Asset management-tjänsten produceras i samarbete med Trail Systems Oy, ett finländskt företag specialiserat i att utveckla och producera kostnadseffektiva lösningar för förvaltning av tillgångar.