Country

Martelas Dynamic Asset Management service är en tjänst för att hantera anläggningstillgångar. Tjänsten sparar tid och pengar åt dig och bidrar med en helt ny dimension till vårt tjänsteutbud.

Tjänsten ger dig möjlighet att följa livscykeln hos dina anläggningstillgångar bättre än någonsin tidigare. Alla inventarieuppgifter finns i ett och samma system vilket gör hanteringen av tillgångar mycket lättare. Hanteringen av anläggningstillgångar gör det lättare för dig att ta bättre investeringsbeslut med bättre inventariedata vilket förbättrar användningen av möbler och tillgångar. Dina tillgångar kommer att kontrolleras via en molnbaserad databas vad gäller bland annat plats, avdelning, kostnadsställe och inköpsdatum.

Tillgångarna kan markeras med en streckkod eller RFID-taggar vilket minimerar förluster och sparar tid vid identifiering av föremålen. Det blir också möjligt att snabbt utnyttja all tillgänglig data gällande möbler och enkelt uppdatera informationen. Tjänsten stödjer mobila enheter.

Martelas Dynamic Asset Management supporterar era affärsbehov:
• Hantering, uppföljning och vidare rapportering är enklare eftersom alla inventarieuppgifter för alla lokaler har samlats med övrig tillgångsdata i ett och samma system
• Hanteringskostnader minskar tack vare förbättrade processer, reducerad mängd operativ personal och mindre åtgång av tid och resurser för att söka efter, planera och genomföra förändringar
• Inventariernas livscykel blir tydlig, inga onödiga investeringar
• Färre överflödiga köp och lagringsbehov och överskottsmöbler kan reduceras efter behov
• Systematisk service och underhåll kan förlänga möblernas livslängd och minska behovet av att köpa nytt
• Planering och implementering av förändringar på förhand. Budgeteringen blir mer precis när framtida inköp och servicekostnader är enklare att förutsäga