Country

Innan man gör förändringar i en arbetsmiljö måste man först staka ut dess behov. I vår användarorienterade behovsanalys specificerar vi användarna, ändamålen och de rumsliga behoven för organisationen, liksom målet med förändringarna. Strategi och mål definierar alltid syftet med dessa förändringar, eftersom de driver organisationen mot dess framtidsvision.

Vi rekommenderar följande tjänster för insamling av användarinformation och förändring av arbetsmiljön

MED ETT AKTIVITETSBASERAT KONTOR SOM MÅL
Eftersom övergången till ett aktivitetsbaserat kontor förändrar hur man arbetar inom ett företag är det väldigt viktigt att anpassa nyckelpersonerna, och även slutanvändarna, till det nya arbetssättet direkt vid uppstarten.

ARBETSMILJÖUNDERSÖKNING
Vi rekommenderar att man utför en arbetsplatsundersökning på alla som använder lokalerna. Både insamling av användaruppgifter och fokusen på det nya sättet att jobba hjälper till med förändringsarbetet.

DJUPINTERVJUER MED NYCKELPERSONER
Dessutom rekommenderar vi att man intervjuar utvalda nyckelpersoner, de som känner till alla viktiga funktioner och sätter upp mål för arbetsmiljöförändringarna.

När man slutfört själva beskrivningen av arbetsplatsen analyseras arbetsmiljöundersökningarna och intervjuerna. Analyserna utgör sedan grunden till den preliminära planen för arbetsplatsen i fråga.