Country

Smart Workplace by Martela

Digitala lösningar tas i bruk på arbetsplatser

Smarta arbetsplatser hjälper verksamheten att fungera i en ständigt föränderlig miljö. En smart arbetsplats och de tjänster som Martela erbjuder hjälper dig att samla information och förbättra ditt företags produktivitet, kostnadseffektivitet, ändra rörligheter och dina medarbetares välbefinnande samt engagemang.
 

Fördelar för kunden:

  • Enklare att arbeta
  • Mer effektivt sätt att arbeta
  • Verktyg som stöttar anpassningsförmågan på arbetsplatser
  • Mer motiverade och engagerade medarbetare
  • Förbättrad kostnadseffektivitet


 

My Dynamic Office för smartare arbetsmiljöer

Med hjälp av realtidsdata och IoT-tjänster kan arbetsplatsen kontinuerligt förbättras baserat på upplevelser och förändrade behov. My Dynamic Office använder uppkopplade IoT-sensorer för att visualisera information som är relevant för slutanvändaren, som hur olika platser i en kontorsmiljö används av medarbetare och besökare. Medarbetarna kan exempelvis se vilka arbetsplatser som är lediga just nu, eller var i lokalerna en kollega befinner sig.

Informationen kan analyseras i realtid för att utveckla arbetsmiljön och ge en bättre förståelse för vilka ytor som behöver expanderas och vilka delar av ett kontor som används lite. På så sätt kan arbetsplatsen och utbudet av tillgängliga mötesplatser förbättras baserat på användarupplevelser, användardata och förändrade behov. Det kan även användas för att rapportera eventuella brister i arbetsmiljön, exempelvis om ett mötesrum är för kallt eller om någon teknik saknas.

My Dynamic Office bygger på Tietos tjänst Empathic Building samt tjänsten Martela Lifecycle och är del i Martelas koncept Smart Workplace, som även inkluderar möbler och digitala verktyg för smarta arbetsplatser.

Enklare att arbeta

Hur ofta kämpar du med ett ineffektivt informationsflöde?

Fysiska och virtuella arbetsplatser borde stötta effektivt arbete och välbefinnande men nästan en femtedel av kunskapsarbetares arbetstid går åt till olika tids- och energitjuvar. Dagens kunskapsarbete borde vara oberoende av tid, plats och utrustning och arbetsmiljön är en viktig del i att uppnå denna frihet. 

På en smart arbetsplats flyter arbetet på lättare för personalen tack vare bland annat ett funktionellt system för bokning av utrymme. Tiden går inte åt till att leta efter en ledig arbetsplats, en kollega eller ett mötesrum. Även kvaliteten på möten förbättras när teknologin betjänar användarna och inte tvärtom. En smart arbetsplats förser alla medarbetare med den plats som bäst matchar arbetsuppgiften ifråga. När det finns funktionella utrymmen för uppgifter som kräver koncentration, teamarbete, avslappning och möten förbättras även medarbetarnas effektivitet. Smarta möbellösningar leder till bättre ergonomi – arbetsstolen eller -bordet samlar in information om välbefinnande och påminner dig vid behov om du suttit ner för länge.

En flexibel arbetsmiljö

Uppfyller arbetsmiljön de nuvarande behoven hos din organisation?

Arbetsmiljöer erbjuder tonvis med information som kan användas till att stötta organisationens verksamhet. Det är viktigt att man ur denna informationsmassa identifierar och analyzerar den information som är väsentlig och sedan presenterar den på ett tydligt sätt samt tillämpar den i praktiken. Information måste finnas tillgänglig i realtid så att förändringar kan genomföras snabbt vid behov.

Idag är förändring ett kontinuerligt tillstånd och framgångsrika organisationer är kända för sin anpassningsförmåga. Den här egenskapen är också en central definition på en smart arbetsplats och arbetsmiljön kan fungera som ett viktigt verktyg för förändringsledning. Optimering av arbetsmiljön kräver regelbundet underhåll, observation och aktivitet för att arbetsmiljön ska utvecklas i takt med organisationen. Med information från automatisk sensoruppföljning kan man exempelvis mäta användnings- och nyttjandegraden och resultatet visar i vilken riktning arbetsmiljön bör optimeras.

Mer motiverade medarbetare

Hur relaterar medarbetarna till sin arbetsmiljö?

Framgångsfaktorn hos de främsta organisationerna är begåvade men framförallt motiverade personer. Det är genom arbetsmiljön som arbetsgivaren visar engagemang för sin personal. 

En smart arbetsplats underlättar personalens vardag, gör arbetet mer användarvänligt och hjälper medarbetarna att fokusera på den aktuella arbetsuppgiften. Väldesignade miljöer uppmuntrar till såväl spontana som planerade möten mellan människor och lägger grunden för gemenskap, vilket i sin tur skapar en god arbetsgemenskap på arbetsplatsen.

Genom att regelbundet inhämta information om användarerfarenheter och utveckla arbetsmiljön baserat på informationen, ser man till att personalen förblir motiverad även framöver.

Mer kostnadseffektiva arbetsmiljöer

Känner du till användningsgraden för mötes- eller förvaringsrum på din arbetsplats?

Kunskapsledning är nyckeln till effektivt ledarskap. Eftersom arbetsmiljön är den näststörsta utgiftsposten för de flesta organisationer, erbjuder en smart arbetsplats ledningen möjligheten att förbättra effektiviteten i sin organisation. I bästa fall innebär optimering av arbetsmiljön besparingar på miljontals kronor i månaden på hyres- och uppvärmningskostnader. Utöver arbetslokalerna har även förvaringslösningarna utformats i enlighet med organisationens behov.

Kunskapsbaserad inredning förbättrar informationsflödet i såväl fysiska som digitala arbetsmiljöer. När medarbetare möts på ett naturligt sätt, behöver man inte längre boka mötesrum för varje beslut som ska tas. Det sparar tid och erbjuder möjligheten för ett ledarskap där människan står i fokus. Och när man behöver ett mötesrum är det enkelt att boka ett utan att behöva bekymra sig om dubbelbokningar.

Läs mer häpnadsväckande fakta om moderna kontor

Verktyg för en mer kostnadseffektiv arbetsmiljö
Case Cybercom

Cybercoms flaggskeppskontor på Sveavägen i Stockholm sätter medarbetarna i centrum. Tengbom har, bland annat med hjälp av Martela Dynamic, utformat ett aktivitetsbaserat kontor präglat av funktionalitet, kreativitet och harmoni.

”Vi hade många goda anledningar att välja aktivitetsbaserat. Först och främst handlar det om vår företagskultur. Cybercom har en uttalad hållbarhetsprofil och ett starkt fokus på medarbetarna. Vi vill sticka ut med vår betoning på individen och omge oss med engagerade medarbetare. Därför är det också jätteviktigt att de trivs och väljer att stanna kvar hos oss. Genom att erbjuda en ny, kreativ arbetsmiljö såg vi möjligheten till ännu större engagemang och delaktighet.”

För att kunna realisera den aktivitetsbaserade lösningen med ett medarbetarperspektiv föll valet på Martela Dynamic.

Läs hela berättelsen
 

Se ett exempel från verklighetetn - kundcase PwC

I PwCs nya kontor i Bergen jobbar man aktivitetsbaserat fullt ut. Martelas dynamiska lösningar för förvaring och arbetsplatser ger optimal tillgänglighet och stöttar medarbetarna i deras dagliga arbete.

"För vår verksamhet är lösningen perfekt. Målet är att den ska bidra till ökat lärande, samarbete, innovation och effektivitet" säger Geir Inge Lunde som är verksamhetsledare.

Läs hela berättelsen

Vänligen beskriv i meddelandefältet vad du önskar veta mera om, så kontaktar vi dig.

Share this page