Country

Silence by Martela

Aktivitetsbaserade kontor är inte inredningsprojekt. De är förändringsprojekt. Martela erbjuder innovativa möbler som utvecklats för det. Möbler som stimulerar kreativitet och effektivitet. Som gör kontoret personligt igen. Som minskar antalet störningsmoment och ger sinnet arbetsro.

Alla företag jobbar olika

För att ett aktivitetsbaserat kontor ska löna sig måste det kundanpassas. Med en engagerad kund och rätt möbler kan arkitekten skapa ett kontor som gör medarbetarna mer effektiva.

Martelas vision för framtiden

Integration av informationsteknik och möbler möjliggör kundunika systemlösningar där möbler med inbyggd teknik samverkar med programvara i form av appar.

Mer om Silence