Country

Sibelius-Akademien

Helsingfors, Finland
LPR-Arkitekter

När Martela möblerade Sibelius-Akademiens lobbyutrymmen och dess konserthall ”Black Box” utgick vi från LPR-Arkitekters vision om “A mezza voce”. Inredningen har därför ett lugnt och stilla uttryck; en lågmäld röst.

Martelas lobbymöbel ”Diagonal” var det perfekta valet för musikcentrets lobbyutrymmen. De diagonalt skurna modulerna följer på ett naturligt sätt upp byggnadens tema och uttryck. Samma former kan återfinnas i såväl ytmaterial och väggfast inredning som hos fristående möbler. De sluttande och vikta formerna finns också i byggnadens ”hjärta” – den stora konsertsalen – vars sneda, asymmetriska sittplatser är placerade i blockformer som följer scenen.

Konsertsalen ”Black Box” har många användningsområden vilket ställer stora krav på flexibilitet. Som möblering valdes Martelas teleskopstolar som enkelt kan anpassas efter situationen – konsertens utformning och antalet i publiken. En smart och effektiv auditorielösning som sparar mycket tid och arbete.