Country

PwC

Aktivitetsbaserat fullt ut.
Martela Dynamic hos PwC i Bergen.

I PwCs nya kontor i Bergen jobbar man aktivitetsbaserat fullt ut. Martelas dynamiska lösningar för förvaring och arbetsplatser ger optimal tillgänglighet och stöttar medarbetarna i deras dagliga arbete.

"För vår verksamhet är lösningen perfekt. Målet är att den ska bidra till ökat lärande, samarbete, innovation och effektivitet" säger Geir Inge Lunde som är verksamhetsledare.

PwC i Bergen flyttar ungefär vart tionde år. Hösten 2014 var det dags igen, då företaget flyttade in i nybyggda och nyinredda kontorslokaler.

”Det är en medveten strategi från vår sida. Att flytta innebär att man skakar av sig det gamla och inleder en förnyelseprocess. Vi tvingas att tänka i nya banor – och det är en viktig del av vår företagskultur och av vårt varumärke. Vi har 200 medarbetare och medelåldern är låg – runt 35 år. Att vi är innovativa och ligger i framkant är uppskattat bland medarbetarna”, säger Geir Inge Lunde.

”Under de sista tio åren har vi också vidareutvecklat verksamheten. PwC är inte bara revision, vi jobbar även med skatterådgivning och annan rådgivning liksom rena bokföringstjänster. Den tekniska utvecklingen har också tagit oss ett steg närmare det papperslösa kontoret. Allt detta gjorde att vi sökte förnyelse.”

Valet föll på ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Kontoret, som har ritats av Rambøll Arkitekter, har inretts med Martelas dynamiska förvarings- och arbetsplatslösningar som ger medarbetarna tillgång till förvaring och arbetsplatser var de än befinner sig i huset. Strategiskt placerade monitorer gör det enkelt att få överblick. Allt medarbetaren behöver göra är att dra sitt ID-kort, som även är kopplat till entré, parkering, skrivare och andra nödvändiga funktioner.

Systemet stänger också ner automatiskt när medarbetaren checkar ut från sin tillfälliga arbetsplats, vilket möter PwCs höga sekretesskrav. Antalet arbetsplatser är färre än antalet medarbetare, men systemet säkerställer att det alltid finns en plats för alla. Projektering, leverans och installation har gjorts i samarbete mellan Martela och återförsäljarna Bergen Kontorsenter och Rom for design – med Tor Helge Lunde Sørensen, Rolf Mikkelsen och Per Ivar Andreassen i spetsen. Geir Inge Lunde tycker att både installation och utbildning har löpt smidigt och är mycket nöjd med funktionaliteten.

”Martelas lösningar tilltalade oss eftersom vi ville ha lokaler som var anpassade efter våra arbetsprocesser. Alldeles för ofta får verksamheter anpassa sig efter lokalerna! Våra medarbetare tillbringar hälften av sin tid ute hos kunderna. Vår verksamhet är också mycket projektorienterad, med många olika grupper och ett stort antal möten. Vi ville ha en dynamisk och flexibel lösning med ett öppet kontor, många mötesrum och fri arbetsplatstilldelning med så kallad ”clean desk”. Vi har många unga medarbetare som vill utvecklas snabbt. På det här sättet stimulerar vi kommunikationen, bygger teamkänslan och innovationsandan.”

Arbetsplatserna är elektriskt höj- och sänkbara. Genom att koppla upp den mot en smartphone med tillhörande app kan varje användare bära med sig sina personliga inställningar. Appen har en inbyggd aktivitetsfunktion, en personlig tränare som uppmuntrar till stående arbete.

”Martelas lösningar ger en bättre mobilitet. Vi byter arbetsplats oftare och står upp mer när vi arbetar. Vi ser det som en väg till bättre hälsa för våra medarbetare”, säger Geir som dock betonar att man tänkt igenom sitt val mycket noga.

”Det finns en utmaning med det öppna kontoret, och det handlar förstås om störningsmomenten. Med Silence-teknologi i skrivborden och genomtänkta materialval har vi lyckats reducera dem till ett minimum. Jag säger inte att aktivitetsbaserat arbete passar på alla arbetsplatser. Men vi på PwC är mycket entusiastiska. Den här lösningen stöder vår verksamhet perfekt.”