Country

Perhon Proffa

Inredningsdesigner Tiina Myller

En ny tillbyggnad Proffa

Restaurangskolan Perho grundades på 1930-talet och 2015 fyllde den 80 år. Skolan som är känd för sin höga utbildningskvalitet ligger på Perhogatan i Tölö i Helsingfors. Skolans första byggnad designades av professor Aarne Ervi och färdigställdes 1957. Det finns 550 studieplatser på skolan. Restaurangskolan Perho är stiftelsebaserad och ägs av Haaga Yhtymä (Haaga group).

På grund av de trånga utrymmena på skolan, började man på initiativ av rektor Marit Nieminen planera en nybyggnation på den intilliggande tomten. Den nya tillbyggnaden, Perhon Proffa, stod färdig sommaren 2015 i hörnet av Perhogatan och Mechelingatan. Byggnaden designades av arkitektprofessor Jan Söderlund och husets fasad utsmyckades med designprofessor Oiva Toikkas figurer med frukt- och grönsaksmotiv. Byggnadens yta uppgår till 1500 kvadratmeter fördelat på fyra våningar.    
Behovsanalys

Martela genomförde en digital arbetsmiljöundersökning samt intervjuade nyckelpersoner och elevkårsrepresentanter. Arbetsmiljöundersökningen och rapporten presenterades för institutionens ledning och arkitekt, vilka godkände planeringen och dess genomförande. 

Arbetsmiljöundersökningen visade på behov av privata sfärer inom elevvården samt brist på loungeområden. Därför koncentrerades skolsköterskans, psykologens, kuratorns, speciallärarens och handledarnas arbetsstationer samt mediecentret och internationella tjänster till den nya Proffa-byggnaden. Lobbyutrymmen på tre av våningsplanen används nu som multifunktionella utrymmen av elever och personal.  

En del av personalen flyttade till den nya Proffa-byggnaden från Haaga. Martela skötte såväl flytten som transport och montering av de nya möblerna. Lobbyutrymmena på de olika våningsplanen utrustades med Beatboxar, klädda sittpuffar och mindre stolar. För extra komfort användes även olika mattor och Puffetkuddar.

Lokaler som uppfyller elevernas behov

Marit Nieminen är väldigt nöjd med den nya tillbyggnaden, dess funktionalitet och de mångsidiga lokalerna. Personal och elever hade en aktiv roll i planeringen av den nya byggnaden. "I just sådana här projekt är elevernas visioner otroligt värdefulla. Skolan är så mycket mer än bara väggar. Vi har nu mitt i staden en inlärningsmiljö som tar hänsyn till hållbar utveckling” konstaterar rektor Nieminen.