Country

NTB

SENASTE NYTT HOS NTB

NTB är Norges största nyhetsbyrå och levererar nyheter i form av text, bilder, video och grafik till norska medier. Huvudkontoret ligger i Oslo och för bara några år sedan flyttade verksamheten in i nya, ändamålsenliga lokaler.

Att jobba med nyheter ställer stora krav på kommunikationen, korta kontaktvägar och möjlighet att hålla sig ständigt uppdaterad. Därför valde man ett öppet kontor där medarbetarna snabbt kan påkalla varandras uppmärksamhet och där nyhetsflödet följs från stora bildskärmar. Det är en miljö med hög puls och där många yrkeskategorier samsas. Här finns också ett stort behov av att snabbt kunna ringa samtal och göra intervjuer ostört, varför miljön behövde kompletteras med funktionella lösningar. Den livliga miljön gjorde att många valde att gå ut i kopieringsrummet för att ringa sina samtal, vilket inte bara tog onödigt tid utan också innebar att man riskerade att missa en nyhetsflash på skärmen.

NTB valde därför att installera Framery O, som fungerar både som telefonkiosker och som tysta rum och är placerade intill arbetsplatserna. De tysta rummen ger lugn och ro i samband med intervjuer och telefonsamtal och kan även användas till ljudupptagning. En poäng är också de glasade sidorna som ger överblick över kontoret och bildskärmarna. Härifrån kan man samtala i lugn och ro och samtidigt följa händelserna på kontoret. Goda nyheter, helt enkelt.