Country

Neulamäki skola

Neulamäki skola
Kuopio, Finland
Reetta Ahola, Martela

Nulamäki-skolan i Kuopio vann vår ”gör om mig”-tävling 2013. Priset inkluderade en total omgestaltning av arbetsmiljön i lärarrummet. Skolan byggdes för 25 år sedan och lärarrummet var nedgånget – det fanns också önskemål om att tillföra nya och överraskande inslag som kunde göra arbetsmiljön mer inspirerande.

Tillsammans med användarna utvärderades lokalens funktionalitet – därefter utarbetades en handlingsplan. Rummet delades in i flera olika aktivietszoner och resultatet är en miljö som kan användas för vila och rekreation, men också för möten eller koncentrationskrävande uppgifter. Vissa zoner erbjuder extra avskildhet och stor vikt har också lagts vid informationssäkerheten.

Den nya inredningen har blivit mycket uppskattad.

”Jag är väldigt förtjust i planlösningen och med hur förändringarna genomfördes. Resultatet är verkligen fint och vi har haft ett bra samarbete med Martela hela vägen", säger Veli-Pekka Tikka, som är skolans rektor.

Lärarna har också upplevt förändringen positivt. Det nyinredda personalrummet är färgsatt i fräscha kulörer, har tydlig rumsindelning och material i hög kvalitet. Man upplever rummet som mer funktionellt än tidigare. Designlösningen korresponderar med naturen utanför, vilket också har bidragit till att arbetsmiljön upplevs som ljusare.

Se filmen


Målningen på den gula väggen är utförd av Ilja Karsikas/Napa Illustrations.