Country

Martela house

Se filmen om Martela House!

Martela House. Vi lever som vi lär!

Nu har vi gjort om i Martela House – igen! Det gäller ju att leva som man lär. Därför har vi vidareutvecklat vårt aktivitetsbaserade arbetssätt genom att använda vår Lifecycle-modell.

För två år sedan började vi arbeta aktivitetsbaserat på vårt huvudkontor. Eftersom vår organisation, precis som alla andra, befinner sig i ständig utveckling har det hänt mycket sedan dess. I takt med att vi har förändrat vårt arbetssätt – och vår syn på arbete – så har Martela House genomgått en rad förändringar. Utgångspunkten är, precis som tidigare, att vår arbetsplats ska stötta många olika typer av användare och därför utvärderade vi medarbetarnas aktiviteter och behov.

Vår utgångspunkt i förbättringsarbetet har varit Martela Dynamic, som på ett enkelt och effektivt hjälper medarbetarna till ett mer flexibelt och resurseffektivt arbetssätt. Idag föredrar nästan 60 procent av våra medarbetare flexibla arbetsplatser före fasta, tilldelade arbetsplatser.

Med Martela Dynamic kan medarbetarna bilda sig en uppfattning om tillgängligheten redan när de kommer till jobbet. En informationsskärm i entrén ger bra överblick över de lediga arbetsplatserna och man kan också se var i kontoret som kollegorna har valt att sätta sig. Tekniken gör det även möjligt att se hur, och hur ofta, de olika arbetsplatserna används, samtidigt som den ”kommer ihåg” de inställningar som medarbetarbetarna föredrar. Det spelar alltså ingen roll vilken av alla arbetsplatser i Martela House som man väljer – man känner sig alltid som hemma. En annan finess som bidrar till medarbetarnas välbefinnande är den inbyggda ”träningsapp” som finns i Martela Dynamic. Om man har suttit ner och arbetat för länge, så larmar arbetsplatsen och uppmuntrar till stående arbete.

Martela Dynamic finns också i våra förvaringslösningar som fungerar enligt samma princip som arbetsplatserna. Det är bara att välja den förvaring som passar bäst för dagen eller för stunden. Vi har även introducerat specialdesignade kontorsväskor som man kan använda för sina personliga tillhörigheter under dagen, med gott om plats för laptop och mobil. För att ytterligare öka funktionaliteten i lokalerna har vi inrett ännu fler små mötesrum som används flitigt.

En bättre arbetsplats

De här förändringarna innebär att Martela House nu är ännu bättre anpassat för arbetslivets utmaningar och medarbetarnas individuella behov. Varje medarbetare kan välja den arbetsplats som bäst matchar arbetsuppgiften, vilket innebär att hela huset nu har förvandlats till en enda stor arbetsyta. Upplägget möjliggör större flexibilitet och mer samarbete mellan olika arbetsuppgifter. Kommunikationen mellan olika funktioner har förbättrats och medarbetarna upplever att det nu finns ännu mer arbetsyta som gör det möjligt att koncentrera sig på arbetet utan att bli störd. Martela House har blivit en ännu mer trivsam och variationsrik arbetsplats! Den totala ytan eller underhållskostnaderna har inte förändrats, men affärspåverkan genom en ökad effektivitet beräknas uppnå en miljon euros per år.

Fortsatt fokus på förbättringsarbete

Under kommande år kommer beläggningsgraden av såväl arbetsplatser som övriga arbetsytor, såsom mötesrum, ”telefonkiosker” och informella mötesplatser, att mätas. Resultatet ger oss en exakt bild av hur kontorsytorna verkligen utnyttjas – och hur de kan optimeras ytterligare för att ge medarbetarna en ännu bättre arbetsmiljö. Då mätningen sker i realtid kan vi snabbt agera på nya behov som uppstår.

Enligt Martelas medarbetarundersökning i november 2014

89 % upplever att de kan koncentrera sig bättre
72 % upplever att de arbetar mer effektivt
68 % upplever att deras välbefinnande på arbetet har ökat