Country

If

ETT NYTT LIV HOS IF

Varför kasta ut möbler som man egentligen gillar och redan har investerat pengar i? När försäkringsbolaget If skulle renovera huvudkontorets hörsal valde man att renovera befintliga auditoriestolar. En hållbar lösning – miljömässigt och ekonomiskt. 

”Men en av de grundläggande orsakerna till att If valde att behålla de gamla auditoriestolarna, som man haft under många år, var att man tyckte att de var så sköna att sitta i. Komforten är viktig”, konstaterar Mats Arenander som är Martelas expert på auditorier och dessutom har en bakgrund som tapetserare. Kunskaper som kommer extra väl till pass i sammanhang där kunden vill utnyttja redan gjorda investeringar.

”Alla möbler lämpar sig inte för renovering. Man får bedöma, från fall till fall, vilka möjligheter som möblerna har att leva ett nytt liv.”

If valde mellan att investera i helt nya auditoriestolar eller att renovera de befintliga. Eftersom kunden trivdes så bra med de gamla stolarna, och miljöaspekterna var viktiga, bestämde man sig för att renovera. För att ge kunden ett bra beslutsunderlag klädde vi också om en provstol innan projektet drog igång. Totalt handlar det om 199 stolar som har försetts med ny stoppning och klädsel. Ett grannlaga jobb som kräver kunniga medarbetare i produktionen. Utförandet av sömmarna måste göras med stor precision för att resultatet ska bli snyggt.

”Det krävs också en bra logistik. I det här fallet hade vi mycket korta ledtider. Ordern kom på senhösten med önskemålet om färdigställande kring årsskiftet, vilket vi också lyckades med. Stolarna skulle ju inte bara demonteras och skickas till fabriken för renovering. När de kom tillbaka ansvarade vi också för att montera dem i Ifs hörsal – och det är en utmaning i sig. Varje stol måste tillbaka på sin gamla plats eftersom auditoriestolar är individuellt anpassade för layouten. Det kan faktiskt skilja en hel del i bredd mellan stolarna. Dessutom gällde det att hitta de gamla skruvhålen under den nyinlagda mattan. Och trots att det var en hel del jobb, så sparade kunden pengar på att renovera. Vinn-vinn, både för miljön och ekonomin samtidigt som kunden kunde behålla en inredning som man tycker mycket om.”