Country

Finnair

Utgångsläge
  • Finnair ville samla alla företagets enheter under ett och samma tak i den nya HOTT-byggnaden på Helsingfors-Vanda flygplats

  • Tidigare var Finnairs organisation väldigt utspridd och lokalerna uppfyllde inte företagets behov 

  • Tanken var att de nya lokalerna skulle motsvara företagets nya strategi ”Designed for you” 

  • En nyckelfaktor bakom projektet var önskan att förnya företagets kultur och arbetssätt 

Finnair likes it HOTT

När HOTT-kontorsbyggnaden färdigställdes vid årsskiftet 2014, kunde Finnair slutligen samla alla företagets enheter under ett och samma tak. Med hjälp av Martela började Finnair också utnyttja principerna för aktivitetsbaserade kontor i sin dagliga verksamhet. 

Finnairs nya visuella identitet som presenterades 2012, har tagits fram för att motsvara bolagets tillväxtmål i framtiden. Man vill svara på kundernas behov och förväntningar med innovativa och unika lösningar enligt företagets nya varumärke ”Designed for You”. Den grundliga omställningen av företagets image syns i alltifrån den nya logotypen till flygplanskabinerna och personalens klädsel - och nu även i företagets kontorslokaler.   

Den nya HOTT-kontorsbyggnaden på Helsingfors-Vanda flygplats, designades av arkitektkontoret Helin & Co. Workspace Oy med inredningsarkitekt Martta Suurpää som huvuddesigner ansvarade för inredningen.

Projektets omfattning
  • Martela ansvarade för byggnadens helhetslösning för de cirka 1000 arbetsstationerna, inklusive tömning av gamla lokaler, nya möbler, flytt till nya lokaler samt ansvarsfull återvinning av gamla möbler.  

  • Via Martela levererades möbler för aktivitetsbaserade kontor från cirka tio olika tillverkare.  

  • Dessutom levererades även gardiner, trämöbler samt belysning via Martela. Helhetslösningen inkluderade även ergonomiskt korrekta arbetsstationer. 

Användarnas erfarenheter

”Våra första erfarenheter av aktivitetsbaserade kontor har varit väldigt positiva: så många som åtta av tio anställda känner att förändringen har förbättrat arbetsprestationen. Det goda slutresultatet kunde uppnås tack vare att projektet har genomförts som ett helhetsprojekt tillsammans med kompetenta proffs." 

 

Kaisa Tuuliainen

Head of Human Resources Development, Finnair