Country

Finlands Röda Korsets Blodtjänst

Helsingfors, 2016

Inredningsdesign Irene Koukku

Arbetsmiljöförändring som stöttar företagskultur, interaktion och flexibilitet
Finlands Röda Korsets Blodtjänst har sina lokaler i Stenhagen i Helsingfors, och där genomfördes en förändring på grund av både praktiska behov och en önskan om att förändra företagskulturen. Lokalerna behövde komprimeras och deras användning effektiviseras bland annat för att göra plats för en ny hyresgäst. Det främsta målet med förändringen var att förbättra samarbete och interaktion mellan teamen, samt effektivisera lokalernas användning och flexibilitet så att förändringar enkelt skulle kunna genomföras även i framtiden.

 

Välbefinnande i arbetet och interaktion

Alla medarbetare som berördes av förändringen hade tidigare haft egna arbetsstationer och stationära datorer. Eftersom Röda Korset ville satsa på ergonomi, trivsel och välbefinnande i arbetet försågs alla medarbetare med justerbara arbetsbord och bärbara datorer. Detta förbättrade ergonomin och möjliggör för människor att arbeta var de vill. Även individuella behov uppmärksammades. Alla medarbetare har tillgång till de små mötesrummen eller speciella arbetsstationer avsedda för tyst arbete som ligger precis bredvid de vanliga arbetsstationerna.  

Utöver de befintliga små mötesrummen, placerade man  lokaler som befrämjar interaktion i lobbyn på varje våning. I närheten av de individuella skåpen skapades ytor avsedda för små grupper. De här ytorna är inte avskilda utan lättillgängliga för alla. De är perfekta för informella möten med kollegor men man kan lätt förflytta sig till de närbelägna mötesrummen om det skulle behövas. Även det gemensamma caféet och restaurangen samt loftet ovanpå renoverades så att de blev mer funktionella och mer mångsidiga.  
 

Kontinuerlig utveckling av arbetsmiljön

Förändringsarbetet på Blodtjänsten fortsätter. De större mötesrummen kommer att moderniseras.  

”Vi har effektiviserat användningen av lokalerna och förbättrat ergonomi och interaktion. Våra lokaler känns öppna och luftiga och uppmuntrar till samarbete. Du kan justera möblerna efter dina egna behov och välja var du vill arbeta beroende på dina arbetsuppgifter. När en ny medarbetare kommer hit behöver vi inte lägga tid på att ordna en arbetsplats, utan medarbetaren kan genast börja arbeta precis som sina kollegor”, berättar Willy Toiviainen, kommunikations- och HR-chef på Finlands Röda Korset.