Country

EVRY

Hållbarheten först hos Evry 

Bättre interaktion och kommunikation var målet när IT-företaget EVRY i Stavanger byggde nytt. Nu samsas alla medarbetare och tjänster i ett och samma hus. Kontoret är flexibelt inrett för aktivitetsbaserat arbete – medarbetarna väljer själva om de vill vara ensamma eller tillsammans.

”EVRY är Norges största, och Nordens näst största, tjänsteföretag inom IT. Hela koncernen har 10 000 medarbetare och 350 av dem finns på EVRYs nybyggda kontor i Stavanger. EVRY är det stora IT-företaget med den lokala närvaron och insikt i kundens verksamhet. Med hjälp av kunskap, lösningar och teknologi skapar vi nya kundvärden och bidrar till att utveckla framtidens informationssamhälle. Tidigare fanns vi på flera olika adresser i Stavanger. För att underlätta kommunikationen och skapa synergieffekter bestämde vi oss för att bygga nytt. "Det är en dröm som har gått i uppfyllelse”, säger Anita Haukali som jobbar på EVRYs säljavdelning.

Starkt miljöfokus

Projektet inleddes för två år sedan och våren 2013 var det dags för inflyttning. Anita Haukali har tillsammans med marknadschef Mariann Bore ansvarat för inredning och utformning i samarbete med företagets projektgrupp. Huset har ritats av Kap Arkitekter.

”Eftersom det handlar om ett så stort antal arbetsplatser ville vi vara yteffektiva utan att för den skull tulla på arbetsergonomin och personalens välbefinnande. Arkitekten ritade därför från början väl avvägda storkontor som kompletteras med konferenslokaler och enstaka cellkontor.”

Kontoret är planerat för aktivitetsbaserat arbete och erbjuder också medarbetaren ostörda platser dit man kan dra sig undan för telefonsamtal eller videokonferenser. Storkontorens zoner bygger på fasta mått, vilket gjorde att man inte kunde ta med sig befintliga skrivbord, vilket man tänkt sig från början. Istället föll valet på nya elektriska höj- och sänkbara arbetsbord från Martela, Pinta ES.

EVRY har ett omfattande hållbarhetsarbete och väljer av miljöskäl att behålla äldre möbler så långt det är möjligt.

”De gamla borden var helt enkelt för stora för att passa in rummen, både visuellt och vad gäller antalet arbetsplatser. Men vi är mycket nöjda med vårt val och tycker att borden är behagliga att arbeta vid och snygga att se på. Miljöfrågan löste sig också mycket bra eftersom vi hittade avsättning för våra gamla skrivbord hos en aktör som förmedlar begagnade kontorsmöbler vidare. Vi har också valt att ta med oss en hel del möbler som vi använder i mötesrum och i mindre publika delar.”

Gemensam förvaring

Storkontoren har även väl tilltagna förvaringsmöjligheter bestående av Martelas Comboskåp. För flexibilitetens skull har man dock valt att dela på all förvaring – medarbetarna har därför inga privata skåp.

Möblerna har levererats av Martelas återförsäljare Magnar Eikeland AS i Stavanger. Företaget är en av Norges största aktörer inom offentlig inredning med kunder inom offentlig förvaltning och det privata näringslivet. Med egna inredningskonsulenter och projektledare kan Magnar Eikeland ta ett helhetsansvar för projekten. Hilde Vikse har ansvarat för EVRY-projektet:

”Vi har haft ett väldigt gott samarbete med projektgruppen och fick även ett bra arbetsunderlag. Arkitekten och inredningsarkitekten hade sammanfattat kundens önskemål väl, och EVRY har dessutom en mycket stark profil som vi kunde utgå från. Ett fint samarbete med Martela, både vad gäller möbler och logistik, bidrog också till att vi kunde leverera bra, ergonomiska och spännande lösningar.”

Hilde väljer själv att lyfta fram de vita Pinta-borden som understryker uttrycket i EVRYs lokaler. Tillsammans med de starkare kulörerna som valts till kontorets sociala zoner skapar de till en samtida och inbjudande miljö. Och EVRYsAnita Haukali instämmer helt:

”Vi är verkligen jättenöjda med vårt nya kontor. Det är väl anpassat för vårt arbetssätt, ljust och vackert. Men framförallt får vi äntligen jobba tillsammans med alla våra kollegor.”