Country

Esperi äldreboende

Helsingfors, Finland
Jaana Jalonen, Ilja Consulting Oy

När ålderdomshemmet i Tilkka, Helsingfors inreddes valdes Martela som leverantör på grundval av sin långa erfarenhet från området. Vi har en djup kunskap om hur man inreder för sjukhus och åldringsvård och kan erbjuda ett stort sortiment produkter som har designats i samråd med specialister och yrkesverksamma. Möblerna kombinerar ergonomi och hemkänsla på ett självklart sätt – och fåtöljen Tilkka kom till speciellt för det här projektet.