Country

Enfo Kuopio

Färgstarkt aktivitetsbaserat bygger varumärke

Enfo är ett ledande nordiskt IT-företag verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. På kontoret i finska Kuopio jobbar nästan 200 medarbetare som vårvintern 2013 fick flytta in i helt nya lokaler. Eftersom ingen var helt nöjd med inredningslösningarna i de gamla lokalerna så sattes tydliga mål upp inför arbetet och Martelas inredningsdesigner Anne-Mari Juutilainen fick uppdraget att förverkliga visionen.

Enfo ville lägga extra fokus på akustik, ergonomi och miljö i de nya lokalerna. Man ville också att de lokalerna skulle vara flexibla för att matcha den pågående förändringen i arbetslivet; en samtida kontorslösning helt anpassad för Enfos verksamhet. Tanken var också att lokalerna skulle bidra till att bygga företagets varumärke både externt och internt – mot kunderna men också mot befintliga och framtida medarbetare.

Arbetet inleddes med en ambitiös genomgång av projektet och önskade funktioner; i projektgruppen ingick även medarbetare från Enfo. Med utgångspunkt i Martelas Inspiring Office-koncept skapades många olika aktivitetsbaserade kontorsytor för olika typer av uppgifter, från enskilt arbete till möten. En tidigare färgsättning gjord av inredningsdesigner Tiina Ruotsi fanns redan i vissa delar av lokalerna, och denna tog också i beaktning när inredningen utformades. Ljusa möbler i kombination med starka signaturfärger sätter en modern och inspirerande prägel på kontoret. Martela projektledde hela flytten till de nya lokalerna, från planering och design till hantering av inventarier och förflyttning. En del av de befintliga möblerna hittade sin plats i det nya kontoret och överblivna möbler återvanns på olika sätt. Under tiden kunde Enfos medarbetare i lugn och ro koncentrera sig på företagets kärnverksamhet. 

Resultatet är ett kontor som ger en effektiv användning av ytan samtidigt som medarbetarna har fått en miljö som de mår bra och trivs i. Miljön återspeglar just Enfos verksamhet och målsättningar och rätt lösning på rätt plats förstärker kontorets funktionalitet och effektivitet. Ergonomiska hänsynstaganden har fått stor plats – både på gemensam nivå och individnivå; för hälsans och produktivitetens skull.