Country

Enfo Esbo

Enfo
Espoo, Finland
Inredningsdesigner Maija-Liisa Väre, Martela

Nya tider på Enfo

När Finlands stora IT-konsult Enfo flyttade verksamheten till Espo passade man också på att byta till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Det nya kontoret utformades helt och hållet efter behoven hos de 200 medarbetarna. Vi har haft ett helhetsåtagande i projektet – från planeringen till de sista, avgörande detaljerna.

Ett nytt hyreskontrakt blev den perfekta starten på Enfos nya arbetsmiljö. De nya lokalerna kunde helt utformas efter Enfos specifika behov. Kontoret ligger i Alberga Business Park som uppförts av NCC och hade perfekta förutsättningar; hela verksamheten kunde koncentreras till en och samma våning.

Vi ansvarade för arbetsmiljön och, förstås, även för möblerna. I helhetsåtagandet ingick såväl planering som leverans och installation samt administrationen av flytten från de gamla lokalerna till de nya. Inom ramarna för vårt Lifecycle-erbjudande åtog vi oss också att återvinna och återbruka de gamla möblerna på ett resurseffektivt och miljövänligt sätt. Då Enfo ville växla över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt lät vi kartlägga arbetsteamens arbetssätt och -behov redan före flytten. Med hänsyn till detta planerade vi det nya kontoret med skräddarsydda arbetsytor för de olika teamen. Allt enligt Enfo’s verksamhetsmotto ”The Enfo Way” som utgår från ett enkelt, flexibelt och smart arbetssätt. Arbetet skedde i nära samarbete med vår inredningsdesigner och slutresultatet var helt i enlighet med Enfos önskemål – en effektiv och energifylld arbetsplats.

De nya kontorslokalerna har delats upp i många mindre öppna kontor och arbetsplatser för mobilt arbete. Här finns också gott om olika typer av konferens- och mötesrum, telefonhytter för samtal och tysta utrymmen för enskilt arbete. Även om flertalet medarbetare faktiskt har en egen, tilldelad arbetsplats så är det öppet för dem att arbeta precis var i kontoret de vill. Enfo har valt att leasa möbler och andra tillbehör som stöttar den nya arbetsmiljön. Leasing- och kringtjänster levereras av oss i enlighet med vår Lifecycle-modell.

 ”Det aktivitetsbaserade kontoret är ett smart koncept eftersom förändringarna sker inom organisationen. I fortsättningen kommer vi inte att behöva genomföra så stora fysiska förändringar i lokalerna. Istället kan vi löpande göra små förändringar utifrån användning och förutsättningar”, säger Nathalie Siivola, som är administrativ chef på Enfo.

De nya lokalerna har utformats för att medarbetarna ska få möjlighet att fokusera på sitt arbete – samtidigt som lokalerna på ett naturligt sätt stödjer olika former av samarbete. De stora förändringarna till trots är medarbetarna mycket nöjda med sin nya arbetsplats. Förändringarna har mottagits väl och kritiken har nästan enbart varit av det positiva slaget. ”Världen omkring oss förändras hela tiden, och våra liv också. Det här är ett väldigt bra sätt att vara förberedd”, konstaterar Nathalie Siivola.