Country

En bank i Stockholm

Unikt samarbete

Flexibilitet, struktur och omtanke är ledorden för bankens nya kontor i Lindhagen, Stockholm. Martela har i ett nära samarbete med Strategisk Arkitektur och Lindelöfs tagit ordet ”kundanpassat” ett steg längre. Här finns också vårt Life Cycle-koncept genomfört i större skala – så som det anstår ett LEED Platinum-märkt kontor. 

Bankens kontor i Lindhagen har blivit ett omtalat projekt som utmärker sig på många sätt. Inte minst har samarbetsformen blivit uppmärksammad som ett nytt sätt att arbeta med större projekt. I fallet Lindhagen är det Martela som har stigit fram och axlat projektledaransvaret.

”Vi har varit ansvariga gentemot banken och har också fungerat som kundens single point of contact. Tack vare ett nära samarbete med arkitekt och återförsäljare har vi kunnat leverera en extremt kundanpassad helhetslösning på ett snabbt och effektivt sätt”, säger Martelas Key Account Vidar Hellsaeus som också fungerat som projektledare.

Hela byggnaden, som projekterats och ägs av Skanska, har ritats av Strategisk Arkitektur. När banken beslutade att hyra hälften av lokalerna fick också arkitektkontorets inredningsgrupp, med Ann-Charlotte Berg, uppdraget att ansvara för inredningen. 

”Det är sällan som man får möjligheten att ta ett helhetsgrepp på det här sättet, att ansvara både för byggnaden och för inredningen. Vi har verkligen kunnat anpassa huset helt och hållet efter bankens verksamhet och behov”, konstaterar Ann-Charlotte Berg.

Inredningsteamet hos Strategisk Arkitektur omfattar 13 personer under ledning av Jonas Falk, svensk pionjär inom aktivitetsbaserad kontorsutformning. När kunden valde ett aktivitetsbaserat arbetssätt matchade kompetenserna hos Strategisk Arkitektur, återförsäljaren Lindelöfs och Martela varandra väldigt väl.

”Vi har utgått från tre ledord – flexibilitet, struktur och omtanke – och alla är mångfacetterade. Flexibiliteten gäller både arbetssätt och ytor. Bland annat har vi skapat ett skensystem som fungerar som rumsavdelare. Strukturen förstärks av de visuellt avgränsade ytorna och av inredningen, hur den ser ut och används. Omtanken spänner över allt, från trivseln till hållbarhet och miljö. Eftersom det handlar om en Platinum Leed-byggnad så passade Martelas Life Cycle-koncept perfekt.”

Då kunden uttryckte ett önskemål att kunna återanvända eller återvinna så mycket som möjligt av kontorsinredningen åtog sig Martela att ansvara för detta. Ett stort antal höj- och sänkbara bordsstativ fick flytta med från de tidigare lokalerna och försågs med nya bordsskivor som anpassats för lokalernas utrymme och uttryck. Sammanlagt är det ett tusental bord som renoverats och anpassats för att användas i Lindhagen eller på bankkoncernens övriga kontor. Bord och andra möbler som inte kunde återanvändas av kunden såldes vidare genom Martelas outlet. 

Samarbetet mellan Martela, Strategisk Arkitektur och Lindelöfs är unikt. I egenskap av leverantör har Martela åtagit sig rollen som koordinator och kontaktpunkt. Peter Klarqvist på Lindelöfs är mycket nöjd med upplägget.

”Martela har ett affärskoncept som kan svara upp mot förväntningarna och en organisation som snabbt tar fram lösningar anpassade för det enskilda projektet. Att få jobba med en direktlinje in i produktionen ger stora kommunikationsfördelar, inte minst i dialogen med slutkunden. Jag tror att vi kommer se mer av detta i framtiden, i takt med att allt fler väljer att arbeta aktivitetsbaserat”, säger Peter Klarqvist som tillsammans med kollegorna på Lindelöfs har en lång erfarenhet av helhetsåtaganden.

Att komma in tidigt i projektet och arbeta nära arkitekten är utgångspunkten för Lindelöfs. Det faktum att Martela har valt att kliva fram med ett större leverantörsåtagande har enligt Peter Klarqvist inneburit många fördelar.

”Det har möjliggjort ett mycket nära samarbete med kunden. Aktivitetsbaserade kontorslösningar är också krävande eftersom det innebär så många kundanpassade lösningar.”
Cirka 90 procent av möbler och inredning som Martela levererat till projektet har kundanpassats på något sätt, ur ett användar- eller designperspektiv. Vid sidan av arbetsplatslösningarna har Martela även levererat miljömöbler för aktivitetsbaserat arbete, bland annat Movie, Koop, PodSeat och Pod Sofa.

Helheten, konstaterar Ann-Charlotte Berg, är mycket lyckad.

”Jag tycker att vi har lyckats hitta just den där känslan som vi ville åt – en behaglig och trivsam miljö där alla delar fungerar väl tillsammans.”

Tillsammans är också ett ord som väl beskriver samarbetet mellan Martela, Lindelöfs, Strategisk Arkitektur och banken i fråga.

”Det är ovanligt att en producent tar så stort ansvar i ett projekt och Martela har visat en fantastisk flexibilitet. Det har varit en engagerad och smidig process präglad av hög kvalitet.”