Country

Electrolux

ELECTROLUX ANAMMAR NYA KONCEPT FÖR ETT HÅLLBART KONTOR

Electrolux är en av våra kunder som värderar hållbarhet högt. I strävan efter att ständigt optimera effektiviteten på arbetsplatsen har dom valt att arbeta med tysta rum och återvinning inom ramarna för Martelas Lifecycle-koncept.

Mobilt tyst rum, multimediarum eller telefonhytt… kärt barn har många namn. Men faktum är att våra smarta produkter från Framery har hittat sin plats i kontorslandskapet. Electrolux  såg tidigt fördelarna i Framerys flexibla koncept. Ett 20-tal mobila tysta rum placerades ut på huvudkontoret i Stockholm – och samtliga är flitigt använda. 

Hos Electrolux har telefonhytterna placerats i anslutning till arbetsplatserna i det öppna kontoret, berättar Kirsi Niklasson, ansvarig för återvinning på Martela AB.

”På det sättet kan medarbetare och konsulter lätt och snabbt hitta en avskild plats för att ta ett telefonsamtal eller ett videomöte. Det är bara att resa sig från skrivbordet och kliva in i ett Framery-rum.”

Electrolux har valt Framerys mobila rum med belysning, ventilation och LAN-uppkoppling. En avlastningsskiva för att ställa ifrån sig laptopen på, eller att använda som skrivyta, finns förstås också.

Samarbetet med Framery är ett led i Martelas satsning på smarta, funktionella och estetiskt tilltalande lösningar för aktivitetsbaserade kontor. För att en arbetsmiljö ska vara inspirerande och stimulerande krävs möjlighet att dra sig undan, fokusera och att ostört tala i telefon utan risk för att störa eller att störas. Ett karaktärsdrag för Framerys produkter är att de fungerar lika bra som en arbetsplats som en miljömöbel. De harmonierar med övrig inredning och kan kundanpassas vad gäller färg på ramarna samt avlastningsskivan. Textilmatta är standard i samtliga modeller och kan anpassas efter kundens önskemål. Beroende på vilken modell man väljer finns det möjlighet att välja textil på sittplatsen samt på den akustiska filten på bakre väggen. Framerys mobila rum kan även anpassas till kundens varumärke och grafiska profil, med hjälp av dekaler etc.

"Några rum har också placerats i direkt anslutning till konferensrummen. Perfekt att smita ut till om man måste ta ett samtal under pågående möte. Och när mötet väl är avslutat och alla slår på sina telefoner igen: då står Framery-rummen där och väntar."

Electrolux visade tidigt intresse för Martelas Lifecycle-koncept. Martela Life cycle erbjuder tjänster och produkter som hjälper till att optimera arbetsplatsen med hjälp av inredning. Martela följer användningen av arbetsplatsen under hela livscykeln ur ett helhetsperspektiv.

"Vår hållbarhetsidé omfattar såväl miljö och energiaspekter som produktivitet, ergonomi och – inte minst – medarbetarnas välbefinnande. Electrolux har vid ett flertal tillfällen valt att använda vår kompetens inom resurshushållning och återvinning. Man kan ställa undan hundra överblivna skrivbordsstativ i ett möbelförråd – eller också kan man se till att göra något vettigt av dem. Det gör Electrolux.”