Country

Axfood

Aktivitetsbaserat och återanvänt hos Axfood

Aktivitetsbaserade, utrymmeseffektiva och miljövänliga lösningar från Martela var förstahandsvalet när livsmedelskoncernen Axfood flyttade sitt huvudkontor.

Våren 2014 flyttade Axfood in i lokalerna vid Torsplan i nybyggda stadsdelen Hagastaden i norra Stockholm. I samma hus finns också en av koncernens egna livsmedelsbutiker i form av Hemköp. Att leva nära kärnverksamheten är viktigt för Axfood och därför såg man det som en stor fördel att ha huvudkontoret i samma hus som butiken.

Valet föll på ett aktivitetsbaserat och yteffektivt arbetssätt. Relationen mellan Axfood och Martela går långt tillbaka och i samband med flytten fick Martela också förnyat förtroende. De befintliga höj- och sänkbara arbetsborden från Martela fick följa med från det förra kontoret men försågs med fräscha skivor i format som anpassats för de nya ytorna. En lösning som också följer byggnadens inriktning – Torsplan är en GreenBuilding-fastighet med excellentklassning, vilket är den näst högsta klassningen enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM.

Det aktivitetsbaserade kontoret har också utformats med Face-skärmar för visuell avskärmning och ljuddämpning. Combo och Big Sidoförvaringar används för förvaring och som rumsavdelare. Färgerna är genomgående ljusa och kontrasteras av färgstarka detaljer. För den som behöver dra sig undan för enskilt arbete eller samtal finns också ett stort antal tysta rum och konferensrum.