Country

3 Step IT

Helsingfors, 2015

Inredningsarkitekt Irene Koukku, Martela Oyj och Krister Andersson, Medark Oy

En arbetsplats som är mer hemtrevlig än hemma
3 Step IT är ett tjänsteföretag inom informationsteknik som erbjuder sina kunder finansiering, livscykelhantering samt avyttrande och återvinning av IT-utrustning. Bolaget har under de senaste nio åren placerat sig bland de 15 bästa i tävlingen Great Place to Work i Finland. Detta visar tydligt att 3 Step IT verkligen värdesätter sina anställda. När 3 Step IT beslutade sig för att flytta till en ny plats inom Helsingforsregionen, anslöt sig Martela för att skapa en ny typ av arbetsmiljö med tydliga mål: 3 Step IT ville ha en arbetsmiljö som bidrar till de anställdas välbefinnande på arbetet samt en arbetsmiljö som upplevs som attraktiv.   Trots att företaget stödjer distansarbete, uppmuntras de anställda att även komma till arbetsplatsen.  På den gamla arbetsplatsen var olika funktioner utspridda på olika håll i byggnaden. På det nya kontoret ville 3 Step IT förbättra interaktionen mellan människor och framförallt erbjuda en hemtrevlig miljö för sina anställda. "Vi ville ha en arbetsplats som kändes mer hemtrevlig än hemma", säger personalchef Anni Järviaho.   
En arbetsplats som uppmuntrar samarbete
På Martela började man planera en ny arbetsplats som uppfyllde dessa mål. Under hela projektet hade Martelas inredningsarkitekt Irene Koukku ett nära samarbete med arkitekt Krister Andersson, som ansvarade för en ytterst genomarbetad planering av lokalerna. Under planeringsprocessen inventerades de befintliga möblerna. En del av de gamla möblerna restaurerades och såldes vidare genom Martelas Outlet-butiker till nya användare. En del av de gamla möblerna återanvändes i de nya lokalerna. Martela skötte hela 3 Step IT:s flyttprocess till de nya lokalerna. Flytten gick smidigt och enligt tidsschemat.    "Det nya kontoret är väldigt elegant, hemtrevligt och stödjer företagets sätt att arbeta. Ett konkret exempel är att arbetsplatsen stödjer och förbättrar kommunikationen mellan olika organisationer. Detta är precis vad vi letade efter. Människor pratar mer och med fler människor än tidigare", säger Anni Järviaho. 
Se en video med kundernas erfarenheter av processen