Country

Referenser

Get inspired

”Inspiring Spaces” är vårt kundlöfte. Och det är så enkelt som det låter: Martela skapar sköna miljöer för jobb, skola och andra viktiga platser här i livet. Med utgångspunkt i kundlöftet har vi utvecklat koncept för möten, kontor, skolor, vård och omsorg, material och tjänster. Allt med målet att skapa miljöer som inspirerar dig till samarbete, kreativitet och aktivitet.