Country

Planering av arbetsmiljön

Planeringen av arbetsmiljön inleds oftast med en genomgång av befintliga inventarier. Om man i den nya lokalen inte finner någon användning för gamla inventarier avtalar man om att renovera och sälja dem vidare, eller återvinna dem på ett ansvarsfullt sätt.

Slutresultatet av planeringen av arbetsmiljön är att kunden får en företagsspecifik lokalplan som tillämpas när ändringen av lokalen genomförs.  För den som inte vill köpa den totala arbetsmiljön erbjuder vi flexibla leasing-lösningar.

För personalen planeras i det här skedet en introduktion till hur lokalen kan användas.

Inventarieförteckning
Layoutplanering
Inredningsdesign
Martela Dynamic
Produkter
Flyttjänst
Möbeluthyrning
Arbetsplatsbeskrivning
Möbelåtervinning
Möbelmagasinering

Med Martela Lifecycle kan vi hjälpa er att minska era lokalkostnader, öka trivseln hos medarbetarna och samtidigt höja produktiviteten.

 

Share this page