Country

Om vårt företag

Martela designar och skapar de bästa arbetsplatser för sina kunder. Vi erbjuder ergonomiska lösningar för moderna arbetsmiljöer - för mobilt arbete och aktivitetsbaserade kontor. Vårt mål är att erbjuda den bästa servicen i branschen och innovativa produkter av hög kvalitet. Snabba leveranser och ett effektivt leveransnätverk hjälper oss att uppnå detta mål.

Martela är det största företaget inom sin bransch i Finland och en av de tre största i Norden. Vi erbjuder också ett större utbud av tjänster som stödjer underhåll och modifiering av inredningslösningar än något annat företag gör. Vi erbjuder en heltäckande tjänst som kan täcka hela förändringsprocessen från första inventering och design till flytt och underhåll.

Martela är ett familjeföretag som grundades för 75 år sedan och aktien är noterad på Helsingforsbörsen. Företaget har produktionsanläggningar i Finland och Polen. Våra viktigaste marknader omfattar Finland, Sverige och Norge. År 2019, var Martela koncernens omsättning 106,2 miljoner euro och antalet anställda i genomsnitt 494 anställda.