Country

Lukka, Reetta

Inredningsdesigner

Helsingfors, Finland

Reetta inspireras i sitt arbete av möjligheten att fungera som visuell tolk mellan användare och lösningar för lokaler. Framför allt intresserar hon sig för workshops och andra metoder som uppmuntrar deltagande. Hon utmärker sig genom sin känslomässiga syn. ”Jag känner att jag har lyckats när lokaler möjliggör arbete samtidigt som de är inspirerande. Hennes specialisering är utformning av inlärningsmiljöer. Hon tog examen som textildesigner och har även en hantverksexamen i snickeri. ”Känslan av material, dess färger och den stämning de skapar är viktigt för mig.”