Country

Ahvenkoski, Minna

Director, Workplace Planning Services

Stockholm

Minna arbetar med att hjälpa organisationer i olika kontorsprojekt och tycker det är roligt och motiverande att få vara med att skapa nya inspirerande arbetsplatser. Hon arbetar främst med organisationer i Sverige och Norge tillsammans med hennes medarbetare och är även med och utvecklar Martelas tjänster inom arbetsmiljö och planeringstjänster. Hon har bred erfarenhet av förändringsprojekt hos olika företag och vet att det inte finns en lösning som passar alla, utan varje företag måste göra sin egen resa för att få fram en attraktiv arbetsplats med nöjda medarbetare.

”Det bästa med mitt arbete är att jag träffar så många olika företag och människor och att vi tillsammans utformar innovativa och produktiva arbetsplatser som bäst stödjer varje företags verksamhet.”
 
Minna har studerat på Svenska Handelshögskolan i Finland och har arbetat i flera olika länder med främst Facility Management och flexibla kontorslösningar.