Country

Läufer, Julia & Keichel, Marcus

Julia Läufer och Marcus Keichel bildar tillsammans tysklandsbaserade designstudion Läufer+Keichel.

För Martela har Läufer+Keichel formgett SoftX som de dessutom vann första pris med på iF award Hannover år 2008.

 

Julia Läufer
Julia har studerat design på St.Martin's School of Art i London och vid konsthögskolan i Berlin. Innan hennes karriär som designer satte fart, arbetade  Julia bland annat som kameraassistent och som assistant director åt Serge Roman  och Stanley Kubrick.

Marcus Keichel
Marcus har en examen från Konsthögskolan i Berlin och har bland annat arbetat som högskolelektor på universitet.

Priser och utmärkelser:
2008 iFaward Hannover, första pris med Martelas stol SoftX
2007 iF product design award, range hood BEST K 9992 Miramare
2003 Red Dot design award, range hood BEST K 9288
2002 Red Dot design award, range hood BEST K 8388
1996 Red Dot design award, range hood BEST K 27

För mer information se www.lauferkeichel.de