Country

Stötta samarbete och få fler idéer!

Blogg: Arja-Liisa Kaasinen, Workplace Planning Director, Martela

Oavsett hur många begåvade och entusiastiska människor det finns i en organisation, så är det sällan tillräckligt med individuella prestationer i dagens arbetsliv. För att verkligen utvecklas krävs samarbete mellan team med olika spetskompetens. Förmågan att samarbeta är en viktig nyckel till framgång.

För att förnya sig och nå framgångar även i framtiden, måste organisationer våga distansera sig från traditioner som enbart baseras på rationellt och vetenskapligt tänkande. Istället måste vi ta in nya, mjukare metoder, såsom emotionell intelligens och intuition.

 

För att nå nya resultat, gör inte som man alltid har gjort


”Kombinera tydlig intuition med smarta slutsatser så har du ett trumfkort i arbetslivet”, konstaterar Asta Raami, forskare samt författare till  Älykäs intuitio. Boken baseras på hennes avhandling som bland annat tar upp forskning om design, affärsverksamhet, medicin och neuropsykologi.

    

Tanken bakom detta fokus på intuition är att man skapar nya resultat genom att kombinera ämnen och organisationer på nya sätt. De bästa lösningarna kan uppnås på sätt som inte framstår som logiska eller ens möjliga.
 

Innovativa insikter och radikala visioner skapas när vi har mod att arbeta på ett annat sätt än vi är vana vid, samtidigt som vi öppnar upp för diskussioner om nya möjligheter genom hela organisationen.  
 

För att fullt ut kunna utnyttja intuition och samarbete är det viktigt att förstå och acceptera att idéer och insikter kan uppstå var som helst i organisationen. Det handlar om gemensamt skapande: det finns mycket visdom även utanför ledningsgruppens mötesrum.


Krossa väggar så krossas också silostrukturer

 

Annastiina Mäki som har studerat den finländska ledarskapskulturen, konstaterar i sin avhandling Johtajuuskulttuuri – toiveiden, tekojen ja tulkintojen tihentymä att människor kan arbeta i väldigt snäva silostrukturer även om alla inom organisationen framhåller vikten av att se helheten.  

”Det är paradoxalt att fastän man i organisationen strävar efter en gemensam vision och riktning, så upprätthåller man ändå mönster och metoder som leder till silostrukturer. Vi fann silostrukturer inom verksamhetsområden, enheter och team men det dagliga arbetet delades också upp baserat på expertområden, tankesätt och händelser i organisationens historia, exempelvis företagsfusioner”, berättar Annastiina Mäki.  

Digitaliseringen har medfört att vi kan arbeta var och när som helst, vilket har förändrat sättet vi använder oss av kontor och även påverkat behovet av olika utrymmen.


De behov och utmaningar som en ny typ av ledarskaps- och arbetskultur medför, påverkar tveklöst planering av arbetsmiljön samt valet av olika lokaler.
 

Asta Raami har konstaterat att nya företeelser sällan fungerar i gamla strukturer. För att kunna utföra saker snabbare och flexiblare bör man också förändra arbetsmiljön. 


Snabbare förändringscykler kräver flexiblare arbetsmiljöer
 

Det är nödvändigt för nya arbetsmiljöer att ständigt utvecklas. När företag ändrar sina arbetssätt och organisationer i allt snabbare takt, är det viktigt att även arbetsmiljön anpassar sig till de ändrade behoven. Det måste därför finnas en djupgående förståelse för organisationens behov och mål såväl vid planering av arbetsmiljön som vid optimering under livscykeln.

Vi lyckas genomföra förändringar i arbetslivet när vi samtidigt utvecklar såväl ledarskap som organisationer, individuell kompetens som arbetsplatsernas lokaler. Det gemensamma målet för alla dessa är att stötta individuell och mångfacetterad delaktighet i den nya arbetskulturen.

 

Läs gärna även:

Att desinga tillsammans är halva jobbet
Lycka är en bra affär

Kontakta oss för mer information


 

Share this page