Country

Servicemodell möjliggör behovsbaserad inlärningsmiljö

Blogg: Sirpa Vaarmala, Director, Education, Martela

"Det viktigaste för unga elever är att lära sig läsa, räkna och att komma överens med andra människor”, konstaterade en av mina lärarvänner.  Det är en väldigt bra sammanfattning.  Lärare har en ganska svår utmaning då de ska försöka få entusiastiska förstaklassare att följa gemensamma regler så att saker och ting flyter på och man lyckas uppnå målen.

Det första och kanske viktigaste är att se till att barnen känner sig trygga.  När barnen bekantar sig med varandra och den nya situationen, måste man både kunna hantera de blyga filosoferna och de mer utåtriktade busungarna.  Det här är mycket lättare i en inlärningsmiljö som har designats och anpassats att uppfylla olika behov.

I skolorna har man upptäckt att även små barn har nytta av mångsidiga lokaler, de söker sig intuitivt till inlärningsmiljöer som passar dem bäst.  Ju äldre elever det handlar om, desto större behov för lokaler som stöttar ett mångsidigt arbetssätt både individuellt och i grupp samt utveckling av de egna förmågorna på det sätt som passar individen bäst själv.
 

Undervisningslokaler måste kunna anpassas för framtida förändringar

Lärarens uppgift är att lära ut och elevens är att lära sig – detta fundamentala har inte förändrats.  Däremot har undervisningssätten förändrats markant under de senaste åren.
 

Ingen vet än vad framtiden bär med sig och hur ämnen kommer att förändras eller vilka förmågor som kommer att efterfrågas.


Det är däremot tydligt att vi står inför många förändringar framöver också. Därför är det bra att planera inlärningsmiljöer så att de är anpassningsbara och kan förändras i enlighet med sådana behov som ännu inte har identifierats.

Traditionellt sett har man vant sig vid att när man bygger en ny skola eller sanerar en gammal så köper man samtidigt nya möbler dit.  Man förväntar sig att investeringarna ska hålla minst 20 år fastän alla vet att även möbler av högsta kvalitet slits av hård användning. Tid och slitage påverkar både trivsel och en effektiv användning av lokalen.

Skulle det inte vara mycket lättare om rektorn eller kommunen inte skulle behöva köpa nya möbler varje gång en ny elev börjar, det tillkommer fler förstaklassare än föregående år eller om integrationen omorganiserar klasserna?  Eller om det inte var något problem om man behöver förvara några överflödiga stolar och bord om elevantalet är lägre under något år.
 

Tänk om inlärningsmiljön alltid vore optimal och funktionell?


Det skulle alltid finnas rätt antal stolar och bord i matsalen.  Inlärningsmiljöerna skulle alltid vara anpassningsbara och därigenom passande för olika tillfällen. Lösningarna skulle vara ergonomiska och man skulle exempelvis kunna arbeta vid datorn så att eleverna inte behöver spänna nacken för att de sitter för lågt ner. Smutsiga bänkar i aulan skulle rengöras och trasiga soffor bytas ut mot hela.


Inlärningsmiljö som service: ny användning av bekant koncept

Uppdaterade lokaler i toppskick är en möjlighet för alla när möbler inte längre köps utan hela inlärningsmiljön hyrs in som en tjänst.

Idéen med att hyra är i sig inget nytt: exempelvis hyr man ofta in skolteknik.  På samma sätt kan man hyra in alla möbler.  Serviceavtalet inkluderar utöver möbler också en användarvänlig behovsanalys och planering som inkluderar personal, underhåll och service av lokaler, regelbunden mätning och uppföljning av upplevelseerfarenheten samt lokaloptimering för föränderliga behov.

Servicemodellen erbjuder också en utmärkt tillfällig lösning.  Exempelvis om skolan ska saneras och behöver evakueras under tiden, och gamla fuktskadade möbler inte kan användas, kan man under en bestämd period hyra en inlärningsmiljö som har förverkligats i enlighet med den pedagogiska planen.

Inlärningsmiljöns uppgift är att stötta inlärning och undervisning på ett för varje behov och tillfälle lämpligt sätt.  Kontinuerligt underhåll ser till att inlärningsmiljön alltid är trevlig och som såväl lärare som elever uppskattar att arbeta i. Servicemodellen är ett nytt, flexiblare svar på dessa behov.

 

Läs mer om inspirerande inlärningsmiljöer


Kontakta oss för mer information

Share this page