Country

Martelas ansvarsrapport för 2016 har publicerats

Martela har publicerat sin ansvarsrapport för 2016. Martelas företagsansvar visar sig i hur vi inreder arbetslokaler i enlighet med Martela Lifecycle®.  

”Martela Lifecycle® förbättrar såväl medarbetarnas effektivitet och välbefinnande samtidigt som lokal- och energikostnader minskar. En resurssmart inredning av lokalerna bidrar till att våra kunder kan bedriva en ansvarsfull verksamhet”, berättar Matti Rantaniemi, vd på Martela Oy. 

Martela Lifecycle® följer principerna för cirkulär ekonomi. 

”De möbler som fortfarande kan användas men som inte längre passar kundens arbetsplats, renoveras och får nya användare via våra Martela Outlet-butiker. På så sätt undviker våra kunder att slänga möbler i onödan. Vi har ett långsiktigt perspektiv när vi inreder arbetsplatser, vilket också minskar kostnaderna för våra kunder. Tack vare vår underhållstjänst kan arbetsmiljöernas livscykel förlängas och optimeras så att den svarar mot kundens förändrade behov.”

Martela uppdaterade sin strategi hösten 2016. Martelas nya mission ”Better working” och visionen ”People Centric Workplaces” definierar företagets strategiska riktning. 

”I dagens expertarbete måste medarbetarna utföra ett ännu mer ansvarsfullt, resultatinriktat arbete och chefernas huvudsakliga roll är att coacha och stötta medarbetarna på denna resa”, konstaterar Rantaniemi.

Den egna personalens tillfredsställelse i arbetet spelar en viktig roll i Martelas ansvarsarbete. De uppnådda resultaten syns i utvecklingen av de egna lokalerna i enlighet med Martela Lifecycle®-modellen. ”30 % av Martelas medarbetare upplever att deras välbefinnande på arbetsplatsen har ökat och 50 % upplever en ökad effektivitet sedan 2015.”

Ribban hålls högt även i fortsättningen. I början av 2016 tog Martela PeoplePower®-modellen i bruk för att följa upp personalens tillfredsställelse på arbetsplatsen. 

”Vårt mål är att fram till år 2020 uppnå den högsta AAA-nivån i mätning av tillfredsställelse på arbetsplatsen”, sammanfattar Rantaniemi.

Läs Martelas ansvarsrapport för 2016 här!

Share this page