Country

Martela levererar möbler till NCC

Martela får möjligheten att leverera möbler till NCCs kontor. Avtalet mellan den stora bygg- och fastighetskoncernen och Martela gäller NCC:s kontor i hela Norden. Martela kommer att leverera möbler samt arbeta med tjänster och strategier för utveckling och anpassning av lokaler och arbetsmiljöer till NCC:s olika kontor.

Martelas grundfilosofi bygger på insikten att ett kontor är mycket mer än möbler, golv och väggar. Det är en plats för många olika former av aktiviteter – samarbete, mer koncentrerat egenarbete, möten och paus. Ingen dag är den andra helt lik och alla verksamheter har sina egna förutsättningar.

- Man måste utgå från medarbetarens behov, och se alla olika arbetsflöden som präglar en modern arbetsplats. Då skapas förutsättningar för att öka produktiviteten, sänka kostnader och förbättra personalens välbefinnande. Det säger Martelas försäljningschef i Sverige, Vidar Hellsaeus.

Martela har lång erfarenhet av att inreda och utveckla kontors- och arbetsmiljöer. Företaget grundades i Finland för 70 år sedan och har stärkt sin position på den svenska marknaden under de senaste åren. Martelas Stockholmskontor flyttade på försommaren in i nya lokaler, som även fungerar som ett skyltfönster för hur man bör utforma en modern och rationell kontorsmiljö.

- Vårt nya avtal med NCC är ett gott bevis på att denna grundsyn är riktig och att Martelas erbjudande står sig starkt, säger Vidar Hellsaeus.

Kontakta för mer info

Vidar Hellsaeus, Sales Director, Martela AB
073-347 19 12
vidar.hellsaeus@martela.com

 

Martela är en av de ledande specialisterna i Norden som erbjuder användarcentrerade arbetsmiljöer. En passion för att erbjuda de bästa arbetsplatserna har varit vägledande för företaget i sjuttio år. Förutom innovativa och ergonomiska möbellösningar designar och genomför Martela olika arbetsplatsrelaterade tjänster. Martela hjälper till att förbättra anställdas välbefinnande samtidigt som att öka utnyttjande av utrymmet på arbetsplatser, i skolor och miljöer för omsorg. År 2016, var Martela koncernens omsättning 129,1 miljoner euro och antalet anställda i genomsnitt 550 anställda.


Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Share this page