Country

Martela lanserar nästa generations intelligenta kontorsteknologi

Martela lanserar nästa generations Martela Dynamic-lösningar, utformade för att skapa flexibelt anpassningsbara arbetsplatser för den nya mobila arbetsstyrkans behov. Analyser av beläggningsgrad kombinerat med användarupplevelser gör det möjligt att kontinuerligt förbättra arbetsmiljöer.

Den förnyade Martela Dynamic-produktfamiljen inkluderar smartphone- och smartcard-lösningar för att boka skåp, arbetsstationer och mötesrum. Realtidsdata av beläggningsgrad hjälper anställda att snabbt hitta och boka lediga utrymmen som bäst stöttar uppgifterna de arbetar med vid en viss tidpunkt. Med positioneringsfunktioner kan anställda välja att dela sin plats med sina kollegor. De nya produktversionerna testas vid Martelas huvudkontor i Helsingfors med start i juni 2017.

Med ny kontorsteknologi kan anställda välja plats och resurser som passar varje uppgift och situation och byta plats så många gånger de önskar under dagen. Väldesignade aktivitetsbaserade arbetsutrymmen stöttar både fokuserade individuella uppgifter, konfidentiella diskussioner, samarbetsinsatser och spontana möten. Framtidsinriktad design utförs vanligtvis i ekosystem som involverar experter från flera områden som tillsammans skapar nya möjligheter för att skapa mervärde för  organisationer och deras anställda.

 

Analysdata möjliggör kontinuerlig optimering av arbetsplatsen

Martela Dynamic-lösningar genererar analysdata baserade på användningsmönster för att stötta kontinuerlig optimering av arbetsutrymmet. Kombinerade och anonymiserade data på verkliga beläggningsgrader och användarupplevelser stöttar ett välbehövligt behov av att förnya underutnyttjade utrymmen och lägga till mer av de populäraste utrymmena.

”Att förändra arbetsvanor kräver att organisationer anpassar sina arbetsplatser snabbare och mer flexibelt än tidigare,” sade Tytti Ruponen, Offering Manager på Martela. “Organisationer räknar oftast arbetsplatser som sina största investeringar, vilket leder till en stor efterfrågan på nya digitala lösningar för att optimera utformningen och användningen av kontor. Intelligenta byggnads- och kontorstekniker är viktiga steg mot en ny servicemodell, som i slutändan förvandlar arbetsplatser till tjänster som kontinuerligt utvecklas.”

Ljudisolerade telefonhytter minskar behovet av mötesrum

En av de mest utmanande uppgifterna inom arbetsplatsplanering är att planera ett optimalt antal mötesrum. För få mötesrum orsakar flaskhalsar, medan för många rum ger onödiga kostnader. Övervakning i realtid av beläggningsgrader möjliggör datastyrd optimering: ett exempel på intressanta rön är en mycket stor procentuell andel mötesrum som endast används av en person. Bara genom tillägg av ljudisolerade telefonhytter minskade beläggningsgraden av mötesrum tydligt, även efter att antalet mötesrum minskat.

Fördelar med avancerad kontorsteknologi innefattar förenklad hantering av resurser och åtkomsträttigheter. Genom att ersätta fysiska nycklar med smartcards och smartphones blir det möjligt att direkt tillhandahålla och annullera åtkomsträttigheter något som anställda, konsulter och andra kontorsgäster värdesätter i hög grad. Möjlighet att arbeta effektivt i andra arbetsutrymmen utöver hemmakontor samt att skicka och ta emot meddelanden baserat på plats förbättrar avsevärt tjänsterna som erbjuds för anställda.
 

 

 

För ytterligare information:

Läs mer om Smart Workplace by Martela

Läs våra senaste nyheter här
 

Vidar Hellsaeus, Sales Manager, Martela AB
+46 73 347 19 12
vidar.hellsaeus@martela.com

Tytti Ruponen, Offering Manager, Martela Oyj
+358 50 394 8606
tytti.ruponen@martela.com

Panu Muhonen, Offering Director, Martela Oyj
+358 500 412 068
panu.muhonen@martela.com
 

Share this page