Country

Kultur och vardag i samverkan skapar engagerade arbetsplatser

Blogg: Maija Kaski, Vice President, People and Communications, Martela

Det förbättrade ekonomiska läget har lett till arbetskraftsbrist. Enligt Finlands Näringsliv EK lider vart tredje serviceföretag och vart fjärde företag inom byggbranschen brist på arbetskraft. Nu gäller det verkligen att hålla kvar kompetenta medarbetare.

Personer som arbetat länge inom samma organisation är värdefulla inte bara för sin kompetens och sina erfarenheter, utan också för den tysta kunskapen de innehar om arbetsuppgifter och branschen.

Ju längre personer stannar kvar på arbetsplatsen desto lönsammare är det att investera i deras fortbildning. Det kan ta månader eller till och med år innan nyanställda uppnår full kapacitet.
 

En fungerande arbetsmiljö anpassas efter användarna
 

Startup- och IT-företag har verkligen förstått det här med arbetsplatsanpassning. Biljardbord, träningslokaler, spa-avdelningar och annat som ökar trivseln är vanligt inom branschen. På det här sättet kommunicerar man att det här är ett företag som satsar på välbefinnandet hos sina anställda.

När man anställer personal är det viktigt att man fokuserar på rätt saker. Extra förmåner hjälper inte om varje dag på arbetsplatsen är en kamp.

En arbetsmiljö som skänker glädje hjälper till att lyfta fram kompetensen hos medarbetarna. Det handlar om att värdera och medvetet stötta kreativitet. I startup- och IT-företag vet man att nya idéer sällan föds vid skrivbordet. Det är betydligt vanligare att man får nya idéer i mer avkopplande miljöer eller i samband med att man gör något annat.

Ett bra tips är att kolla in hur man gör inom företagsledarnas och HR-chefernas branscher. När man ser på deras verksamhet kan man fundera på hur de egna lokalerna ser ut: är de utformade efter företagets behov och attraherar de nya medarbetare?

Hos Martela är exempelvis arbetslokalerna avsiktligt väldigt mångsidiga, så att var och en har möjlighet att själv välja miljö utifrån vad som känns mest inspirerande och lockande för stunden. Belysning, färger och växtväggar är stämningshöjare som också definierar ytornas funktion.
 

Se upp för sidospår: vad var nu avsikten igen med arbetsmiljön?
 

Ett av de vanligaste felen vid arbetsplatsplanering är fortfarande att man glömmer bort själva användarna. I toppstyrda organisationer finns det risk för att man genomför planerna helt utan att lyssna på dem som arbetsmiljön faktiskt är till för. Resultatet blir då sällan lyckat.

Ett annat vanligt fel är att man utgår ifrån kostnadsbesparingar. Avsikten med arbetsmiljöer är att stödja arbetet och effektivisera verksamhetens kärnprocesser. Resultatet blir sällan bra om man i planeringen endast fokuserar på kostnadsminimering.

Personalen är den viktigaste resursen i ett kunskapsintensivt företag och ledningens uppgift är att se till att medarbetarna har förutsättningar att fungera effektivt, utvecklas och trivas.

Människor är komplexa varelser och detta spektrum av intellekt och känslor bör man ta hänsyn till inom alla delområden i arbetslivet. Frihetskänsla, givande arbetsuppgifter och respekt för var och ens personliga preferenser ger glädje för oss kunskapsarbetare.
 

En harmonisk arbetsmiljö överensstämmer med kulturen
 

Sambandet mellan arbetsmiljö och organisationskultur är oundvikligt. En äkta öppenhet och interaktion uppkommer inte i en aktivitetsbaserad miljö om inte organisationskulturen stöttar öppenhet och interaktion. Kultur lever och formas i vardagen.

Själv tänker jag att arbetsmiljön rent konkret ger uttryck för företagskulturen. När miljö och kultur överensstämmer, har personalen förutsättningar att förverkliga sig själva till glädje både för sig själv och arbetsgivaren. En nöjd och välmående människa gör ett bättre jobb – och stannar kvar längre.

 

Läs gärna även:
Glöm hörnkontoret: en bra chef vistas bland personalen
Stötta samarbete och få fler idéer!
 

Kontakta oss för mer information 

 

Share this page