Country

Hör vad våra kunder tycker

Vi talar mycket om aktivitetsbaserade kontor och vilka fördelar detta ger för verksamheten och personalen. Vi är experter på arbetsmiljöer och vi lever också som vi lär. Men vi skulle trots det gärna vilja höra vad våra kunder tycker om sina arbetsmiljöer, som har skapats enligt Martela Lifecycle-modellen.

Här är några utdrag från vår video.

”Tillväxt möjliggörs när de anställda mår bra”

För att en arbetsmiljö ska fungera bra är det viktigt att den är anpassad efter användarna. Perttu Kulmala, driftchef på Solteq Oyj, lyfter fram att en välfungerande arbetsplats skapar välbefinnande, vilket påverkar företagets verksamhet.

”När vi som anställda är nöjdare kommer våra kunder att märka det. Tillväxt möjliggörs när de anställda mår bra.”

”Tids- och kostnadseffektivitet”

En välfungerande arbetsmiljö hjälper till att rikta företagets resurser till rätt aktiviteter. Detta innebär även att man gör besparingar. ”Den största fördelen har varit effektiviteten, mätt både i tid och kostnader”, sammanfattar Nathalia Siivola, administrativ chef på Enfo Oyj.

”Vi har haft nöjet att arbeta med samma designers under lång tid. Samarbetet fungerar bra när det baseras på erfarenhet.”

”För en gångs skull har man tagit hänsyn till helheten!”

De bästa tecknen på att förvandlingen av arbetsmiljön är lyckad är de anställdas kommentarer. Enligt Kimmo Laukkanen, VD på Mercantile Oy, har hans anställda gett beröm som: ”För en gångs skull har man tagit hänsyn till helheten”.

De anställda har varit aktivt engagerade i vårt samarbete med Martela.

”Martela arrangerade två seminarier där de anställda fick höra om möjligheterna med aktivitetsbaserade kontor. Efter seminarierna tog Martela fram en nätbaserad undersökning som de anställda gladeligen svarade på”, säger Laukkanen.

”Hemtrevlig och välkomnande atmosfär”

”Vi ville att våra lokaler skulle öka effektiviteten och välbefinnandet på jobbet, samtidigt som de skulle vara hemtrevliga och välkomnande”, säger Anni Järviaho, HR-chef på 3 Step It Oy.

 

”Alla våra saker väntade på oss vid våra nya arbetsstationer morgonen därpå”

Martela tar ofta även hand om det praktiska vid en arbetsmiljöförvandling. Här ingår inredningsdesignen av lokalerna och återvinning av de möbler som inte längre behövs.

”I praktiken var flytten planerad så att vi packade våra personliga tillhörigheter i kartonger, och nästa morgon kom vi till våra nya, färdiga arbetsstationer”, säger Nathalia Siivola.

”Vi vill säkerställa att de möbler vi inte sparar återvinns”

En återvinningstjänst för oönskade möbler förstärker budskapet som företag vill förmedla och är även kostnadseffektivt.

”Vi vill integrera miljöfrågor i allt vi gör. Vi kan tänka oss att köpa begagnade möbler och vill säkerställa att de möbler vi inte sparar återvinns på lämpligt sätt”, säger Siivola.

”Det finns stora värden bundna i möbler”

Företag och arbetsmetoder ändras konstant och arbetsmiljön måste anpassas efter dessa förändringar. Solteq och Enfo valde båda att hyra sina möbler från Martela, vilket gör att de kan reagera på förändringar på ett mer flexibelt sätt.

”Det skulle kosta oss mycket pengar om vi skulle äga alla våra möbler”, säger Nathalia Siivola.

”Vi vill inte känna oss tvungna att behålla samma möbler i tio år, eftersom vi vill kunna göra förändringar när behovet uppstår”, säger Perttu Kulmala.

 

Se fler referenser

Share this page