Country

En god arbetsmiljö är nyckeln till ett attraktivt företag

Blogg: Jani Järvinen, Director, Implementation & Maintenance, Martela

Arbetsmiljön är en allt viktigare faktor när det gäller att attrahera nya medarbetare och konkurrerar nu till och med med lönen. Samtidigt som det blir allt vanligare med distansarbete och mer flexibelt arbetssätt, ökar ständigt medarbetarnas förväntningar på arbetsmiljön.

Jag kan erkänna att jag själv verkligen uppskattar att arbeta ansikte mot ansikte med mina kollegor på Martelas huvudkontor i Helsingfors. Jag arbetar bara på distans då jag måste fokusera på utmanande uppgifter som kräver självständiga insatser. Jag väljer att komma till kontoret för att jag tycker det är en perfekt plats där jag kan samarbeta med mina kollegor.  

Att arbeta på kontoret är för mig något socialt och som ger mig en enorm boost. Jag kan enkelt hålla snabba möten över en kopp kaffe och komma på nya idéer tillsammans med mina kollegor i inspirerande mötesrum. 

Om jag behöver avbryta min sociala dag på kontoret med en uppgift som kräver lugn och ro, så går det lätt att ordna. Då går jag bara in i ett av de tysta rummen och fokuserar på min uppgift utan några avbrott. Enligt vår kontorspolicy behöver man då inte ens pausa arbetet för att hälsa på kollegor som kommer in i rummet.  

        

Imponera på dina medarbetare med små förändringar  
 

Hur ofta stannar vi upp för att upptäcka att en arbetsplats är så mycket mer än stolar, bord och mötesrum? Arbetsmiljöplanering erbjuder många möjligheter att locka och inspirera medarbetare. Det är ett sätt att kommunicera företagets värderingar och arbetssätt som vi uppskattar och förväntar oss. Därtill kan man lägga överraskningsmoment – positiva sådana alltså! 

Men inte ens de bästa arbetsplatserna kan stå emot tidens tand. Därför är det viktigt att kontinuerligt göra förändringar, även om det rör sig om små detaljer. Det är inte ofta vi helrenoverar våra hem heller: att bara möblera om eller ta in nya textilier är oftast tillräckligt för att pigga upp där hemma. Varför inte göra detsamma på en arbetsplats?  

Positiva förändringar signalerar utveckling och visar att man bryr sig. Innan du börjar planera din nästa kontorsrenovering, tänk efter om du istället direkt skulle kunna genomföra mindre förändringar med de möbler ni redan har? Som hjälp kan du exempelvis använda dig av modellen med de 4 C:na, som innebär att man reserverar egna områden för det vi kallar Communication, Concentration, Collaboration och Chill out.
 

Receptet för en mysig arbetsplats finns tillgänglig för alla
 

En inspirerande arbetsmiljö spelar en viktig roll både när det gäller att attrahera nya medarbetare och för att få dem att trivas. Receptet är ingen hemlighet. Ingredienserna inkluderar både användarvänliga och smarta utrymmen skräddarsydda för specifika ändamål; tydliga regler för användning av olika utrymmen; och en trivsam inredning.

Ta nu en stund och fråga dig själv: Är din arbetsmiljö konkurrenskraftig, funktionell och inspirerande? Vilka typer av förändringar skulle göra din arbetsplats till en resurs vid rekrytering?

 

Läs gärna även:
Den bästa arbetsplatsen
Arbetsmiljö som ett verktyg för ledarskap


Kontakta oss för mer information
 


 

Share this page